Gå till innehållet

Svidja slott


Svidja slott ligger i Sjundeå kyrkby, omgivet av ädla träd på en liten åkerkulle.
I dalen där Kyrkån flyter fram lät Erik Fleming på 1540-talet bygga Svidja slott. Slottet byggdes i sten och blev karaktärsbyggnad för godset, som senare blev ett frälsehemman. Markerna sträckte sig då från Lojoåsen till Pickalaviken. Släkten Fleming ägde godset ända till 1730-talet. Efter det har det funnits flera ägare, såsom ätten Reuterholm och August Wrede som var den sista privata ägaren under åren 1898-1934. Slottets nuvarande exteriör är ett resultat av de omfattande ändringsarbeten som Wrede lät utföra.

Efter Wrede har Svidja slott ägts av finska staten. År 1975 inledde Helsingfors universitet undervisnings- och forskningsgård sin verksamhet på Svidja och år 1988 grundades Fortbildningsinstitutet i västra Nyland under namnet Palmenia. Anstalten var tidigare känd som Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Västra Nyland. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenias enheter i Helsingfors, Västra Nyland och Vanda förenade sina krafter till Huvudstadsregionens enhet 1.1.2007.

Helsingfors universitet beslutade 19.10.2005 avstå från åkerodlingen och bokspaen på Svidja undervisnings- och forskningsgård. Verksamheterna koncentrerades till Vik campus i Helsingfors. 

Herrgården är nuförtiden privat ägd.