Gå till innehållet

Naturskyddsområden


Naturskyddsobjekten är nationalparkerna, naturparkerna, statens övriga naturskyddsområden samt de på privat mark grundande skyddsområdena. Därtill ingår en stor del av skyddsområdena i Natura 2000-nätet.

Naturskyddslagen reglerar naturskyddsområdenas användning. För nationalparkerna uppgör man alltid en skötsel- och användningsplan i enlighet med naturskyddslagen. För de övriga naturskyddsområdena uppgör man skötsel- och användningsplaner vid behov. Planeringen av de privatägda naturskyddsområdenas skötsel och användning görs som ett samarbete mellan markägarna, närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) samt Forststyrelsen.

Naturaområden

Målet med nätverket Natura 2000 är att trygga naturens mångfald. Naturaområdena består av naturskyddsområden som bildar ett ekologiskt nätverk som omfattar hela Europeiska unionen.

Naturskydds- och Naturaområdena i Sjundeå

Naturskyddsområdena syns med mörkbruna konturer och Naturaområdena med orangefärgade. Sjundeas kårtservice sidan finns där: https://kartta.siuntio.fi/?setlanguage=sv(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)