Gå till innehållet

Förvaltning och
beslutsfattande

Kommunhuset i solsken sommardag med regnbågsflaggen hissad i flaggstången.

Kommuninvånare har många möjligheter att bekanta sig med och delta i kommunens verksamhet. Bekanta dig med kommunens organisationem, organens beslutsfattande eller kommuninvånarns påverkningsmöjligheter här.