Gå till innehållet

Förvaltning och
beslutsfattande

Kommunhuset i solsken sommardag med regnbågsflaggen hissad i flaggstången.

Kommuninvånare har många möjligheter att bekanta sig med och delta i kommunens verksamhet. Bekanta dig med kommunens organisationem, organens beslutsfattande eller kommuninvånarns påverkningsmöjligheter här.


Kommunhuset

I kommunhuset finns förvaltningsavdelningen och bildningsavdelningens förvaltning samt socialservice som produceras av Västra Nylands välfärdsområde.

I kommunhuset finns den allmänna förvaltningen, ekonomienheten, personalenheten och bildningsavdelningens förvaltning. Där finns också bland annat socialtjänster som produceras av Västra Nylands välfärdsområde.

Servicetider

Måndag–fredag 09:00–15:00

Telefon

E-post