Gå till innehållet

Styrningen av markanvändningen


Kommunens markpolitiska program och planläggningsprogram

I det markpolitiska dokumentet definierar kommunfullmäktige de markpolitiska målen och åtgärdsrekommendationerna. Ett av programmets centrala målsättningar är att binda tjänstemännen och de förtroendevalda vid de gemensamma markpolitiska målen. Det markpolitiska programmet revideras en gång per fullmäktigeperiod.

Kommunfullmäktige beslutade 12.2.2024 (§ 2) godkänna det i bilagan presenterade uppdaterade förslag till kommunens uppdatering av planläggningsprogrammet för åren 2024-2026.

Dessutom antecknas för kännedom att planläggningsprogrammet uppdateras minst en gång i året.

Markanvändningens utvecklingsbild 2040

Markanvändningens utvecklingsbild är en koncentrerad kartläggning över markanvändningens situation i kommunen och hur kommunens markanvändning bör dirigeras i framtiden så att den fungerar enligt principerna för en hållbar utveckling på ett sätt som stöder kommunens helhetsekonomi.

Utvecklingsbilden tjänar som de närmaste årens strategiska plan i all  kommunalplanering som har att göra med markanvändning och den är ägnad att användas av både de kommunala beslutsfattarna, företagen, kommuninvånarna som olika intressegrupper. Utvecklingsbilden revideras en gång per fullmäktigeperiod och den utgör ett konkret verktyg då man uppgör kommunens budget och ekonomiplan.

Enkät av markanvändningens utvecklingsbild 2040 samt trivsel och kvalitet i Sjundeå kommuncentrum

För att etablera Sjundeås markanvändnings utvecklingsbild som en del av Sjundeås planläggning, förverkligade vi en plankväll på hösten 2021 åt beslutsfattarna, och på basis av resultaterna en kartbaserad enkät i januari 2022. Enkäten fick 393 svar.

Enkäten var tvådelad. Först frågade vi om Sjundeås markanvändnings utvecklingsbildens delområden samt om kyrkbyn. I den andra delen fokuserade vi på Sjundeås kommuncenter: hur borde man utveckla centrumområdet på kort och lång sikt. Enkäten genomfördes på finska och svenska.

Vi presenterade en del av resultat av enkäten på planläggningskvällen 6.4.2022.