Gå till innehållet

Vattentjänstverkets avgifter


Bruksavgiften för vatten: 2,08 euroa / m3 + moms 24%
Bruksavgiften för avloppsvatten:  3,32 euroa / m3 + moms 24%

Årlig grundavgift

Mätarstorlek                        euro / år

20 mm                                    59,57 + moms 24%
25-32 mm                               79,42 + moms 24%
40-52 mm                               99,28 + moms 24%
80-100 mm                            119,13 + moms 24%

Fritidsbostäder

20 mm                                   120,97 + moms 24 %
25-32 mm                              161,29 + moms 24 %

Grunderna för uträknandet av vattenanslutningsavgifterna:

byggnader mindre än 100 m²                                         1.465,65 euro/byggnad + moms 24 %
byggnader mellan 100 m² och 199 m²                            1.685,49 euro/byggnad + moms 24 %
byggnader mellan 200 m² och 299 m²                            2.198,47 euro/byggnad + moms 24 %
byggnader 300 m² eller större                                        2.931,30 euro/byggnad + moms 24 %

Grunderna för uträknandet av avloppsanslutningsavgifterna:

byggnader mindre än 100 m²                                                5.129,78 euro/byggnad + moms 24 %
byggnader mellan 100 m² och 199 m²                               5.862,59 euro/byggnad + moms 24 %
byggnader mellan 200 m² och 299 m²                                 7.328,24 euro/byggnad + moms 24 %
byggnader 300 m² eller större                                          10.259,54 euro/byggnad + moms 24 %

Grunderna för uträknandet av dagvattenanslutningsavgifterna:

byggnader mindre än 100 m²                                                 732,83 euro/byggnad + moms 24 %
byggnader mellan 100 m² och 199 m²                                    879,39 euro/byggnad + moms 24 %
byggnader mellan 200 m² och 299 m²                                 1.099,23 euro/byggnad + moms 24 %
byggnader 300 m² eller större                                             1.172,51 euro/byggnad + moms 24 %

Radhus och övriga fastigheter

  • Vattenanslutningsavgiftstaxan: 2,39 euro/m² /byggnadens totala yta (+MOMS 24 %)
  • Avloppsanslutningsavgiftstaxan: 8,38 euro/m² /byggnadens totala yta (+MOMS 24 %)
  • Dagvattenanslutningsavgiftstaxan: 1,22 euro/m² /byggnadens totala yta (+MOMS 24 %)

Sjundeå vattentjänstverk, taxorna för området på norra sidan om golfherrgården

Bruksavgiften för vatten: 2,08 euro/m3 + moms 24 %
Bruksavgiften för avloppsvatten: 3,32 euro/m3 + moms 24%

Årlig grundavgift

Mätarstorlek                    euro / år

20 mm                                59,57 + moms 24 %
25-32 mm                           79,42 + moms 24 %
40-52 mm                           99,28 + moms 24 %
80-100                                119,13 + moms 24 %

Grunderna för uträknandet av vattenanslutningsavgifterna

byggnader mindre än 100 m²                                             1.612,21 euro/byggnad + moms 24 %
byggnader mellan 100 m² och 199 m²                                1.854,04 euro/byggnad + moms 24 %
byggnader mellan 200 m² och 299 m²                                2.418,32 euro/byggnad + moms 24 %
byggnader 300 m² eller större                                            3.224,42 euro/byggnad + moms 24 %

Grunderna för uträknandet av avloppsanslutningsavgifterna

byggnader mindre än 100 m²                                             5.642,75 euro/byggnad + moms 24 %
byggnader mellan 100 m² och 199 m²                              6.448,86 euro/byggnad + moms 24 %
byggnader mellan 200 m² och 299 m²                                  8.061,07 euro/byggnad + moms 24 %
byggnader 300 m² eller större                                          11.289,82 euro/byggnad + moms 24 %

Grunderna för uträknandet av dagvattenanslutningsavgifterna

byggnader mindre än 100 m²                                              806,11 euro/byggnad + moms 24 %
byggnader mellan 100 m² och 199 m²                                    967,32 euro/byggnad + moms 24 %
byggnader mellan 200 m² och 299 m²                               1.209,16 euro/byggnad + moms 24 %
byggnader 300 m² eller större                                          1.289,77 euro/byggnad + moms 24 %

Radhus och övriga fastigheter

  • Vattenanslutningsavgiftstaxan: 2,63 euro/m² /byggnadens totala yta (+MOMS 24 %)
  • Avloppsanslutningsavgiftstaxan: 9,22 euro/m² /byggnadens totala yta (+MOMS 24 %)
  • Dagvattenanslutningsavgiftstaxan: 1,34 euro/m² /byggnadens totala yta (+MOMS 24 %)

Koefficienterna vid uträknandet av anslutningsavgifterna är följande:

Radhus: 4
Övriga fastigheter: 3

Formeln för uträknandet av vattenanslutningsavgiften är koefficienten (k) x byggnadens totala yta (m²) x anslutningsavgiftstaxan (euro/m²) = anslutningsavgiften (euro). 

Man ansöker om anslutningen i samband med byggnadslovet.

Mer information