Gå till innehållet

Miljö- och byggnadsnämndens vägsektion


Miljö- och byggnadsnämndens vägsektion ansvarar bl.a. för att utöva kommunens yttranderätt vid vägförrättningar, anordna de förrättningar som hör till kommunens vägnämnd, förrätta grundförbättringsprojektens syner samt fatta beslut om fördelningen av grundförbättringsbidragen och besluta om grunderna för underhållsbidragen och kriterierna för väglagens bidragsklasser.

Sektionen sammanträder vid behov.

Miljö- och byggnadsnämndens vägsektion består av tre medlemmar som utnämnts av nämnden.

Medlemmar 2021-2025

Ordförande

Ville Kummala (Johanna Parkkisenniemi)

Viceordförande

Rabbe Dahlqvist (Anders Karell)

Medlem

Karl Nilsson (Tony Böckerman)

Föredragande och sekreterare

Byggnadstillsynschef Kenneth Flythström

(de personliga ersättarna inom parentes)