Gå till innehållet

Tillstånd för miljöåtgärder och trädfällning


Sådant jordbyggnadsarbete och sådan trädfällning eller någon annan härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet får enligt markanvändnings- och bygglagens § 128 inte vidtas utan tillstånd

Tillstånd behövs inte för arbeten som är nödvändiga för att genomföra general- eller detaljplanen eller som överensstämmer med ett beviljat bygglov eller åtgärdstillstånd och inte för åtgärder med ringa verkningar. Tillstånd behövs inte heller, om åtgärden baserar sig på en godkänd vägplan enligt landsvägslagen eller en godkänd järnvägsplan enligt banlagen. Bestämmelserna om tillstånd för miljöåtgärder tillämpas inte på sådant tagande av marksubstanser som kräver tillstånd enligt marktäktslagen.

Träd får inte fällas under fåglarnas häckningstid 1.4 -31.7 utan tvingande skäl. Om man är tvungen att fälla träd under den ovannämnda tidsperioden ska man kontakta miljöskyddet innan man vidtar åtgärder.

Gör så här

Ansök om tillstånd elektroniskt via tjänsten Lupapiste.fi(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst). Lupapiste är en e-​tjänst där du kan sköta alla ärenden med myndigheter elektroniskt. Tillstånd och anmälningar gällande miljön levereras till miljöskyddsmyndigheterna via Lupapiste.

Ta kontakt ifall du inte kan använda Lupapiste för att uträtta dina ärenden.