Gå till innehållet

Ge respons


Respons till kommunen

Du kan ge respons om platser och områden som kommunen sköter samt om all kommunal service genom vårt responssystem som du hittar via länken nedan.

Vi bryr oss om den respons vi får och svarar gärna på responsen och på dina frågor. Därför önskar vi att du lämnar dina kontaktuppgifter. Responsappen styr responsen direkt till den som ansvarar för ärendet. Vi för statistik över den respons som kommer via responsappen och på så sätt kan vi följa med hur mycket respons vi får om olika ämnen.

Så använder du responskanalen

1. Välj språk

Du kan välja språk uppe till höger.

En bild på responskanalens ämnesvalsmeny, där man kan välja språk uppe till höger.

2. Välj vad din respons gäller

Valet kommer att styra responsen till rätt person. Du kan välja mellan

Gator, vägar, parkeringsplatser och torgSkick på och underhåll av gator och vägar som kommunen ansvarar för
GatubelysningBl.a. gatulampor som slocknat, önskemål om ny gatubelysning
Lekplatser, idrottsplatser, skol- och daghemsgårdarOckså till exempel idrottshallen, idrottsplatsen, simhallen och gymmen.
Parker, grönområden och badstränder
Miljö och nedskräpning
Övergivna fordon
VattentjänstverketÄrenden som gäller kommunens vattendistribution, avloppsnät och dagvattennät.
Förskola och småbarnspedagogikDaghemmens och förskolornas verksamhet
Skolor och eftermiddagsaktiviteterSkolornas verksamhet och klubbar och aktiviteter som ordnas efter skolan.
Biblioteks- och kulturtjänsterBibliotekets tjänster och kulturverksamheten
Nuoriso-, urheilu- ja hyvinvointipalvelutVerksamhet som gäller ungdomar, idrott och välmående
Arbets- och företagstjänsterVerksamhet som gäller företag och näringsliv
Allmän responsÖvrig respons som inte platsar i de ovannämnda klasserna.
En bild på responskanalens ämnesvalsmeny. Man välja mellan följande ämnen: 1. Gator, vägar, parkeringsplatser och torg
2. Gatubelysning
3. Lekplatser, idrottsplatser, skol- och daghemsgårdar
4. Parker, grönområden och badstränder
5. Miljö och nedskräpning
6. Övergivna fordon
7. Vattentjänstverket
8. Förskola och småbarnspedagogik
9. Skolor och eftermiddagsaktiviteter
10. Biblioteks- och kulturtjänster
11. Ungdoms-, idrotts- och välfärdstjänster
12. Arbets- och företagstjänster
13. Allmän respons

3. Välj typ av respons

Välj typ av respons, t.ex. en fråga, ett tack, en kommentar eller en idé. Valet av ämne och typ av respons hjälper oss att föra statistik över den respons vi får.

En bild på responskanalens meny där man väljer vilken karaktär responsen har. Man kan välja mellan Fråga, tack, Klander, Idé och Annan.

3.1. Karta

De första sju ämnesvalen leder dig till en karta där du kan markera med en punkt, en linje och/eller ett område det ställe som din respons gäller. Om du inte vill markera något på kartan kan du hoppa över att lägga till en plats genom att kryssa i rutan uppe till höger.

En bild på responskanalens kartfunktion. Man kan lägga till en punkt, en linje och ett område. Om man inte vill markera något på kartan måste man kryssa för alternativet Hoppa över att lägga till plats.

4. Skriv in din respons i textrutan

Inkludera inte känslig information.

En bild på responskanalens textruta där man skriver in sin respons. Responsen kan vara högst 1000 tecken lång.

5. Lägg till en bild

Du kan lägga till en bild du har på din apparat eller ta en bild av det du ger respons om. Du kan lägga till 1–5 bilder i din respons. Att lägga till en bild är valfritt. Den här menyn kan se märklig ut på en stor skärm.

En bild på responskanalens meny där man bifogar en bild. Man kan välja en bild från sin apparat eller använda apparatens kamera. Det är frivilligt att lägga till en bild.

6. Uppge namn och kontaktuppgifter

. Vi uppskattar den respons vi får och svarar gärna på din respons och dina frågor. Om du kryssar för alternativet Feedbacken får publiceras, kommer ditt meddelande och svaret publiceras i kommunens karttjänst.

En bild på responskanalens blankett för kontaktuppgifter. Man ska skriva in sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer. Man kan kryssa för Feedbacken får publiceras. Alternativet jag vill ha ett personligt svar är färdigt ikryssat. Man måste kryssa i Jag accepterar användarvillkor och sekretesspolicy.

Respons om social- och hälsovårdstjänster

Västra Nylands välfärdsområde ansvarar social- och hälsovårdstjänster, alltså hälsocentralen, tandvården, äldre- och handikappomsorgen, boendetjänster för äldre och för allt socialarbete. Respons för de här tjänsterna ges till välfärdsområdet.

Respons till HRT

Helsingforsregionens trafik (HRT) sköter största delen av kollektivtrafiken i Sjundeå – både bussar och lokaltåg.

Respons om statens vägar

Nylands NTM-central ansvarar för underhållet av statens vägar samt gång- och cykellederna längs dem. Det gäller bland annat Sjundeåvägen, Svidjavägen, Lappersvägen, Länsmansbacken och Kyrkovägen i Sjundeå.

Kartan visar att staten ansvarar för underhållet av stamväg 51, Sjundeåvägen, Svidjavägen, Lappersvägen, Evitskogsvägen, Lempansvägen, Flythvägen, Grennäsvägen, Degerbyvägen, Kaffelandsvägen, Övitsbyvägen, Skräddarskogsvägen, Näsbyvägen, Andbyvägen, Björnkärrsvägen, Karskogsvägen, Sjundbyvägen, Engesbyvägen och Östra kungsvägen.
De vägar som staten underhåller i Sjundeå är markerade med grönt och lila. Det svarta sträcket markerar gränsen mellan Raseborgs och Esbo vägdistrikt.

De vägar som staten underhåller i Sjundeå är

Ordningsproblem

Det hör till polisens uppdrag att utreda olika ordningsstörningar och brott i anslutning till dem. Kommunen har inte befogenheter att ingripa vid ordningsstörningar.