Siirry sisältöön

Pikkalanrinteen asemakaavamuutos


Kaavan sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Störsvikin Saunaniemessä . Saunaniemen asunto- ja loma-asuntoalue sijaitsee golfkenttien ympäröimällä metsäisellä harjanteella. Alue on keskitetyn vedenjakelun ja viemäröinnin piirissä. Alueella on loma-asuntoja sekä omakotitaloja.

Etäisyys kuntakeskukseen on noin 10 km ja Helsinki- Karjaa kantatielle 51 noin 4 km.
Etäisyys palveluihin: Kauppa 4 km, koulu 10 km ja päiväkoti 1,7 km.
Störsvikin asuntoalue sijaitsee n. 1 km:n etäisyydellä.
Kantatien ja Störsvikin välillä on päällystetty hyväkuntoinen tie sekä kevyen liikenteen väylä, joka päättyy n. 1 km ennen suunnittelualuetta.

Kaavan tavoitteet ja lähtökohdat

Kiinteistö Oy Pickalanrinne on jättänyt (4.1.2019) asemakaavan muuttamista koskevan anomuksen.Tavoitteena on, että voimassa olevan asemakaavan mukainen matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM-1) muutetaan ympärivuotisen asumisen (AO) korttelialueeksi.

Hakemusta perustellaan mm. sillä, että maistraatti ei aikaisemmasta käytännöstä poiketen hyväksy kirjojen siirtämistä rakennukseen, jonka käyttötarkoitus on vapaa-ajan asunto. Kiristynyt tulkinta on
johtanut osakkaiden ja asukkaiden kesken harmilliseen tilanteeseen yhdenvertaisuuden kannalta.

Kunnanhallitus päätti 25.2.2019, että anomus asemakaavan muuttamisen käynnistämiseksi hyväksytään.

Käsittelyvaiheet

  • Tekninen lautakunta 14.1.2020 § 3 päätti hyväksyä asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kuuluttaa OAS:ista julkisesti.
  • Tekninen lautakunta 7.4.2020 § 58 päätti asettaa liitteen mukaisen asemakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siuntiontie 504, 02580 Siuntio; kuuluttaa asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; pyytää asemakaavaluonnoksesta lausunnot valituilta tahoilta.
  • Tekninen lautakunta 9.6.2020 § 80 päätti asettaa liitteen mukaisen asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 60 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siuntiontie 504, 02580 Siuntio; kuuluttaa asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnot valituilta tahoilta.
  • Tekninen lautakunta 17.11.2020 § 138 päätti hyväksyä kaavoittajan vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin ja lähettää ne muistutuksen tekijöille ja lausunnon antajille; hyväksyä kaavoittajan ehdotuksen Pikkalanrinteen asemakaavamuutokseksi ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
  • Kunnanhallitus 23.11.2020 § 248 päätti lähettää kaavoittajan ehdotuksen Pikkalanrinteen asemakaavamuutokseksi kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
  • Kunnanvaltuusto 7.12.2020 § 86 hyväksynyt kaavan.
  • Päätös on saanut lainvoiman 6.6.2022 ja asemakaava on astunut voimaan.
Kaksikerroksisia erillistaloja rinteessä.