Gå till innehållet

Ge kommunen respons via responskanalen

Vi har infört en responskanal för hela kommunen och tagit bort den allmänna responsblanketten som tidigare fanns på vår webbplats. Tidigare användes responskanalen enbart för respons riktad till tekniska avdelningen.

Länken Ge respons i både den övre och den nedre delen av vår webbplats. På responssidan finns en länk till responskanalen, men också länkar till Västra Nylands välfärdsområdes, HRT:s och Finntraffics responssidor.

– Ibland får vi respons som inte hör till kommunen. Till exempel hälsocentralen och tandkliniken drivs inte längre av kommunen och ordningsproblem, såsom störande mopedkörning, ska anmälas till polisen, säger Riku Haili, chef för servicecentralen. 

– Den allra största delen av den respons vi får är riktad till tekniska avdelningen, och även här är det mesta riktat till en tjänsteinnehavar. Därför varierar svarstiden, men vi försöker svara så snabbt som möjligt, fortsätter Riku Haili.

I maj lämnades till exempel 40 meddelanden i responskanalen, av vilka fem inte gällde kommunens verksamhet. De övrgia, med undantag av ett, var riktade till tekniska avdelningen. Responskanalen är en tjänst som tillhandahålls av Sitowise och som finns på Sitowises server.

Anvisningar till dig som ger respons

1. Välj språk

Du kan välja språk uppe till höger.

En bild på responskanalens ämnesvalsmeny, där man kan välja språk uppe till höger.

2. Välj vad din respons gäller

Valet kommer att styra responsen till rätt person. Du kan välja mellan

Gator, vägar, parkeringsplatser och torgSkick på och underhåll av gator och vägar som kommunen ansvarar för
GatubelysningBl.a. gatulampor som slocknat, önskemål om ny gatubelysning
Lekplatser, idrottsplatser, skol- och daghemsgårdarOckså till exempel idrottshallen, idrottsplatsen, simhallen och gymmen.
Parker, grönområden och badstränder
Miljö och nedskräpning
Övergivna fordon
VattentjänstverketÄrenden som gäller kommunens vattendistribution, avloppsnät och dagvattennät.
Förskola och småbarnspedagogikDaghemmens och förskolornas verksamhet
Skolor och eftermiddagsaktiviteterSkolornas verksamhet och klubbar och aktiviteter som ordnas efter skolan.
Biblioteks- och kulturtjänsterBibliotekets tjänster och kulturverksamheten
Nuoriso-, urheilu- ja hyvinvointipalvelutVerksamhet som gäller ungdomar, idrott och välmående
Arbets- och företagstjänsterVerksamhet som gäller företag och näringsliv
Allmän responsÖvrig respons som inte platsar i de ovannämnda klasserna.
En bild på responskanalens ämnesvalsmeny. Man välja mellan följande ämnen: 1. Gator, vägar, parkeringsplatser och torg
2. Gatubelysning
3. Lekplatser, idrottsplatser, skol- och daghemsgårdar
4. Parker, grönområden och badstränder
5. Miljö och nedskräpning
6. Övergivna fordon
7. Vattentjänstverket
8. Förskola och småbarnspedagogik
9. Skolor och eftermiddagsaktiviteter
10. Biblioteks- och kulturtjänster
11. Ungdoms-, idrotts- och välfärdstjänster
12. Arbets- och företagstjänster
13. Allmän respons

3. Välj typ av respons

Välj typ av respons, t.ex. en fråga, ett tack, en kommentar eller en idé. Valet av ämne och typ av respons hjälper oss att föra statistik över den respons vi får.

En bild på responskanalens meny där man väljer vilken karaktär responsen har. Man kan välja mellan Fråga, tack, Klander, Idé och Annan.

3.1. Karta

De första sju ämnesvalen leder dig till en karta där du kan markera med en punkt, en linje och/eller ett område det ställe som din respons gäller. Om du inte vill markera något på kartan kan du hoppa över att lägga till en plats genom att kryssa i rutan längst upp till höger.

En bild på responskanalens kartfunktion. Man kan lägga till en punkt, en linje och ett område. Om man inte vill markera något på kartan måste man kryssa för alternativet Hoppa över att lägga till plats.

4. Skriv in din respons i textrutan

Inkludera inte känslig information.

En bild på responskanalens textruta där man skriver in sin respons. Responsen kan vara högst 1000 tecken lång.

5. Lägg till en bild

Du kan lägga till en bild du har på din apparat eller ta en bild av det du ger respons om. Du kan lägga till 1–5 bilder i din respons. Att lägga till en bild är valfritt. Den här menyn kan se märklig ut på en stor skärm.

En bild på responskanalens meny där man bifogar en bild. Man kan välja en bild från sin apparat eller använda apparatens kamera. Det är frivilligt att lägga till en bild.

6. Uppge namn och kontaktuppgifter

. Vi uppskattar den respons vi får och svarar gärna på din respons och dina frågor. Om du kryssar för alternativet Feedbacken får publiceras, kommer ditt meddelande och svaret publiceras i kommunens karttjänst.

En bild på responskanalens blankett för kontaktuppgifter. Man ska skriva in sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer. Man kan kryssa för Feedbacken får publiceras. Alternativet jag vill ha ett personligt svar är färdigt ikryssat. Man måste kryssa i Jag accepterar användarvillkor och sekretesspolicy.

– Ibland får vi anonym respons som innehåller frågor eller missförstånd. Vi vill gärna hjälpa invånarna att få korrekt information, men vi kan inte hjälpa dem som ger anonym respons, konstaterar Riku Haili.

Järjestelmä helpottaa palautteen hallinnoinSystemet underlättar hanteringen av responstia

Responsen som kommer in via responskanalen ligger kvar i responssystemet där den hanteras. De tjänsteinnehavare som använder systemet kan se om responsen har besvarats, vilkets svar som getts och när. Responssystemet gör det lätt att hitta responsen och återkomma till den senare.

– Meddelanden som tas emot via e-post kan försvinna bland andra meddelanden och vidarebefordras inte om tjänsteinnehavaren är frånvarande eller byts ut. Därför vill vi att all respons ska finnas i responssystemet, säger Haili.

Responssystemet ger statistik över vilka ämnen och typer av respons som kommunen får och hur snabbt den besvaras.

– Kommunens beslutsfattare har begärt sådan statistik. Därför vill vi koncentrera all respons till responskanalen, säger Haili.