Gå till innehållet

Arbetskraftstjänsterna blir kommunala tjänster 1.1.2025

Från och med ingången av nästa år överförs arbetskraftstjänsterna till kommunerna, och statens arbets- och näringsbyråer, dvs. AN-tjänsterna, läggs ner.

Målet med de offentliga arbetskraftstjänsterna är att trygga tillgången till kunnig arbetskraft, stöda kommuninvånarna som söker arbete och främja företagens verksamhetsförutsättningar. Kyrkslätts, Vichtis och Sjundeå kommuner bildar ett gemensamt sysselsättningsområde och ordnar arbetskraftstjänsterna tillsammans så att Kyrkslätt fungerar som värdkommun.

Vad innebär förändringen?

I fortsättningen får såväl arbetssökandena som arbetsgivarna arbetskraftstjänsternas rådgivning och handledning av kommunerna. I dessa tre kommuner bor sammanlagt 76 200 kommuninvånare, av vilka ca 5 200 är arbetssökande. Alla tre kommuner får en servicepunkt.

– Satsningen på närservice är en av våra viktigaste tyngdpunkter. Nästa år kan den som söker arbete träffa en rådgivare i sin egen kommun, konstaterar Tony Sandström, servicechefen som svarar för reformen av arbetskraftsservicen på området.

Kommunerna vill få den största nyttan av reformen med tanke på sin livskraft och sina kommuninvånare. Detta förutsätter ett tätt samarbete exempelvis med företag och läroinrättningar.

Om du redan är kund hos arbetskraftstjänsterna, behöver du inte göra något då reformen träder i kraft vid årsskiftet. Vi informerar om eventuella ändringar på kommunernas webbsidor och vid behov personligen.

Hur framskrider beredningen?

Nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor har lagts till i Kyrkslätts förvaltningsstadga 4.3.2024 och till följande utser kommunerna medlemmar till den. Nämnden utstakar de strategiska riktlinjerna och målen för verksamheten och har i framtiden en väsentlig roll i fastställandet av sysselsättningsområdets ekonomi.

Planeringen av de kommande arbetskraftstjänsterna i Kyrkslätt, Vichtis och Sjundeå pågår för fullt. I det förberedande arbetet för man aktiv diskussion med flera olika samarbetsinstanser, så som till exempel de andra sysselsättningsområdena, läroinrättningar, välfärdsområdet, företagarföreningar och arbetsgivare, områdets organisationer och samfund och övriga myndighetsinstanser.

I beredningen av kommunernas kommande arbetskraftstjänster har man nyligen bland annat berett serviceanskaffningar tillsammans med de andra sysselsättningsområdena, ordnat delaktiggörande workshops för såväl arbetsgivare som organisationer samt förhandlat med välfärdsområdet om samserviceprocesserna. Vi har också planerat kommunikationen, budgeten och lokalerna samt naturligtvis berett vårt kommande serviceutbud.

Tony Sandström

tony.sandstrom@kirkkonummi.fi