Gå till innehållet

Servicesedeln kan användas för småbarnspedagogik i förundervisningsenheten

Förskoleelever sitter på golvet i en halvcirkel med uppgiftshäften framför sig.

Bildningsnämnden har beslutat att utvidga användningen av servicesedeln för småbarnspedagogik. Från och med början av augusti kan småbarnspedagogik utanför förundervisningstiden ordnas med servicesedel i ett privat daghem där det ordnas förskoleundervisning.

Förskoleundervisningen pågår fyra timmar per dag. Resten av tiden får barnet kompletterande småbarnspedagogik.

Förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik har hittills erbjudits endast i de finsk- och svenskspråkiga förskolorna i Bildningscampuset Sjundeå hjärta. Med servicesedeln har man kunnat få privat småbarnspedagogik endast före förskoleåldern.

Enligt nämndens beslut kan kompletterande småbarnspedagogik ordnas endast i samma enhet där förskoleundervisning ordnas. Kommunen beslutar om i vilka enheter förskoleundervisningen ordnas.

– Detta är för att barnet ska få förskoleundervisning och småbarnspedagogik i samma grupp med samma vuxna och barn, så att det blir en hel dag för barnet, säger Mari Mikonaho-Ratia, chef för småbarnspedagogiken.

– Om en familj inte tar emot den förskoleplats som kommunen anvisar kan de naturligtvis använda en annan plats, men då får de själv stå för transporten, tillägger Mikonaho-Ratia.

Nämndens beslut innebär att servicen blir smidigare för till exempel familjer som bor nära gränsen till Vichtis och saknar interna bussförbindelser till Sjundeå kommuncentrum. Sjundeå och Vichtis kommuner har avtalat om att dessa barn får gå i Huhmarnummi skola eller i den svenskspråkiga skolan i Vichtis. Från de nordligaste delarna av Sjundeå är det cirka 30 kilometer till kommuncentrumet.

Under de senaste åren har det uppstått situationer där ett barn har gått på ett privat daghem i Vichtis med servicesedel, men borde ha fått förskoleundervisning i kommuncentret under förskoleåret. Efter förskoleåret skulle barnet ha börjat i grundskolan i Vichtis. I praktiken har kommunen fattat separata beslut om att dessa barn ska få tjänster i Vichtis.

Av denna anledning ändrade nämnden principerna för beviljande av servicesedeln så att barnet kan delta i förskoleundervisningen och fortsätta i den kompletterande småbarnspedagogiken i samma grupp som sina kamrater.

Vårdnadshavarna vid ett privat daghem i Sjundeå önskade att servicesedeln skulle kunna användas så att barnen kunde tillbringa morgonen på det privata daghemmet, sedan delta i den kommunala förskoleundervisningen och därefter återvända till det privata daghemmet.

Kommunen har utrett de juridiska ansvarsaspekterna när det gäller transporter av barn. Bildningsnämnden anser att barnens säkerhet ska säkerställas så att det inte uppstår situationer där en förskoleelev måste förflytta sig från en enhet till en annan under dagen.