Gå till innehållet

Vårdcentralen, Vargsvängen, centrallekpark – Fullmäktige godkände budgeten

Björkpark framför Fanjunkars torp och Jukola daghem.
Parken framför Fanjunkars är på förslag till placeringsplats för centrallekparken.

Kommunfullmäktige godkände på måndagskvällen budgeten för 2024 och ekonomiplanen för åren 2025–2027. Enligt budgeten är kommunalskatten nästa år 8,6 procent, alltså samma som i år, och räkenskapsperiodens resultat ungefär 32 000 euro.

Fullmäktige godkände de verksamhetsutgifter kommunstyrelsen föreslog efter två omröstningar. Fullmäktige gjorde inga ändringar i driftsbudgeten.

Fullmäktige godkände investeringar på 16,8 miljoner euro för nästa år efter sex omröstningar. Det blev inga ändringar i investeringsbudgeten.

Så här röstade fullmäktige

 1. Minna Sneck framförde De Grönas fullmäktigegruppens förslag (De Grönas fullmäktigegrupps 1: a förslag) att miljö- och byggnadsnämndens (s. 52) miljöinspektörens tjänst omvandlas till ordinarie i budgeten. Satu Söderlund understödde förslaget.

  Ordföranden konstaterade att kommunstyrelsens utgångsförslag hade fått understött motförslag och att man måste rösta i ärendet.

  Omröstningen skedde med namnupprop. De som understöder kommunstyrelsens förslag, röstar JA och de som understöder De Grönas fullmäktigegrupps 1: a ändringsförslag röstar NEJ.

  I omröstningen som genomfördes genom namnupprop fördelades rösterna enligt följande: 23 röster JA och 3 röster NEJ.  Kommunstyrelsens utgångsförslag (JA) understöddes av Alho, Andersson, Dahlqvist, Ekström, Kummala, Juntunen, Kaisla, Lindgren, Khalil, Koroma-Hintikka, Laaksonen, Laakso-Sopukki, Leikola, Karlsson, Mäenpää-Louekoski, Parviainen, Holmberg, Sarviaho, Sheffield, Sjöholm, Suoknuuti, Flygar och Tuominen och De Grönas fullmäktigegrupps 1: a förslag (NEJ) understöddes av medlemmarna Sneck, Söderlund och Toivonen. Savilahti var frånvarande. Således godkändes utgångsförslaget.
 2. Minna Sneck framförde som De Grönas fullmäktigegrupps 2: a förslag att i punkten personal: resultatområdet för småbarnspedagogik (s. 58) görs följande ändring:
  1 tjänst läggs till: barnskötare inom småbarnspedagogik på den finskspråkiga sidan. Satu Söderlund understödde förslaget.

  Ordföranden konstaterade att kommunstyrelsens utgångsförslag hade fått understött motförslag och att man måste rösta i ärendet.

  Omröstningen skedde med namnupprop. De som understöder kommunstyrelsens förslag, röstar JA och de som understöder De Grönas fullmäktigegrupps 2: a ändringsförslag röstar NEJ.

  I omröstningen som genomfördes genom namnupprop fördelades rösterna enligt följande: 21 röster JA och 5 röster NEJ.  Kommunstyrelsens utgångsförslag (JA) understöddes av Alho, Andersson, Dahlqvist, Ekström, Kummala, Juntunen, Kaisla, Lindgren, Khalil, Koroma-Hintikka, Laaksonen, Laakso-Sopukki, Leikola, Karlsson, Mäenpää-Louekoski, Parviainen, Holmberg, Sarviaho, Sjöholm, Suoknuuti och Flygar och De Grönas fullmäktigegrupps 2: a förslag (NEJ) understöddes av medlemmarna Sheffield, Sneck, Söderlund, Toivonen och Tuominen Savilahti var frånvarande. Således godkändes utgångsförslaget.
 3. Minna Sneck framförde som De Grönas fullmäktigegrupps 3:e förslag att i punkten personal: resultatområdet för småbarnspedagogik (s. 58) görs följande ändringar:
  : 1 tjänst barnskötare inom småbarnspedagogik på svenskspråkiga sidan Satu Söderlund understödde förslaget.

  Ordföranden konstaterade att kommunstyrelsens utgångsförslag hade fått understött motförslag och att man måste rösta i ärendet.

  Omröstningen skedde med namnupprop. De som understöder kommunstyrelsens förslag, röstar JA och de som understöder De Grönas fullmäktigegrupps 3:e ändringsförslag röstar NEJ.

  I omröstningen som genomfördes genom namnupprop fördelades rösterna enligt följande: 21 röster JA och 5 röster NEJ. Kommunstyrelsens utgångsförslag (JA) understöddes av Alho, Andersson, Dahlqvist, Ekström, Kummala, Juntunen, Kaisla, Lindgren, Khalil, Koroma-Hintikka, Laaksonen, Laakso-Sopukki, Leikola, Karlsson, Mäenpää-Louekoski, Parviainen, Holmberg, Sarviaho, Sjöholm, Suoknuuti och Flygar och De Grönas fullmäktigegrupps 3:e förslag (NEJ) understöddes av medlemmarna Sheffield, Sneck, Söderlund, Toivonen och Tuominen Savilahti var frånvarande. Således godkändes utgångsförslaget.
 4. Minna Sneck framförde som De Grönas fullmäktigegrupps 4:e förslag att i punkten investeringar: husbygge: tekniska nämnden görs följande ändringar
  Förnyande och ytrenovering av Jukola daghems lilla staket från år 2025 till år 2024. Paula Tuominen understödde förslaget.

  Ordföranden konstaterade att kommunstyrelsens utgångsförslag hade fått understött motförslag och att man måste rösta i ärendet.

  Omröstningen skedde med namnupprop. De som understöder kommunstyrelsens förslag, röstar JA och de som understöder De Grönas fullmäktigegrupps 4:e ändringsförslag röstar NEJ.

  I omröstningen som genomfördes genom namnupprop fördelades rösterna enligt följande: 21 röster JA och 5 röster NEJ. Kommunstyrelsens utgångsförslag (JA) understöddes av Alho, Andersson, Dahlqvist, Ekström, Kummala, Juntunen, Kaisla, Lindgren, Khalil, Koroma-Hintikka, Laaksonen, Laakso-Sopukki, Leikola, Karlsson, Mäenpää-Louekoski, Parviainen, Holmberg, Sarviaho, Sjöholm, Suoknuuti och Flygar och De Grönas fullmäktigegrupps 4:e förslag (NEJ) understöddes av medlemmarna Sheffield, Sneck, Söderlund, Toivonen och Tuominen. Savilahti var frånvarande. Således godkändes utgångsförslaget.
 5. Minna Sneck framförde som De Grönas fullmäktigegrupps 4:e förslag att i punkten investeringar: husbygge: tekniska nämnden görs följande ändringar
  Förnyande och ytrenovering av Jukola daghems lilla staket från år 2025 till år 2024. Paula Tuominen understödde förslaget.

  Ordföranden konstaterade att kommunstyrelsens utgångsförslag hade fått understött motförslag och att man måste rösta i ärendet.

  Omröstningen skedde med namnupprop. De som understöder kommunstyrelsens förslag, röstar JA och de som understöder De Grönas fullmäktigegrupps 4:e ändringsförslag röstar NEJ.

  I omröstningen som genomfördes genom namnupprop fördelades rösterna enligt följande: 21 röster JA och 5 röster NEJ. Kommunstyrelsens utgångsförslag (JA) understöddes av Alho, Andersson, Dahlqvist, Ekström, Kummala, Juntunen, Kaisla, Lindgren, Khalil, Koroma-Hintikka, Laaksonen, Laakso-Sopukki, Leikola, Karlsson, Mäenpää-Louekoski, Parviainen, Holmberg, Sarviaho, Sjöholm, Suoknuuti och Flygar och De Grönas fullmäktigegrupps 4:e förslag (NEJ) understöddes av medlemmarna Sheffield, Sneck, Söderlund, Toivonen och Tuominen. Savilahti var frånvarande. Således godkändes utgångsförslaget.
 6. Minna Sneck framförde som De Grönas fullmäktigegrupps 4:e förslag att i punkten investeringar: husbygge: tekniska nämnden görs följande ändringar
  Förnyande och ytrenovering av Jukola daghems lilla staket från år 2025 till år 2024. Paula Tuominen understödde förslaget.

  Ordföranden konstaterade att kommunstyrelsens utgångsförslag hade fått understött motförslag och att man måste rösta i ärendet.

  Omröstningen skedde med namnupprop. De som understöder kommunstyrelsens förslag, röstar JA och de som understöder De Grönas fullmäktigegrupps 4:e ändringsförslag röstar NEJ.

  I omröstningen som genomfördes genom namnupprop fördelades rösterna enligt följande: 21 röster JA och 5 röster NEJ. Kommunstyrelsens utgångsförslag (JA) understöddes av Alho, Andersson, Dahlqvist, Ekström, Kummala, Juntunen, Kaisla, Lindgren, Khalil, Koroma-Hintikka, Laaksonen, Laakso-Sopukki, Leikola, Karlsson, Mäenpää-Louekoski, Parviainen, Holmberg, Sarviaho, Sjöholm, Suoknuuti och Flygar och De Grönas fullmäktigegrupps 4:e förslag (NEJ) understöddes av medlemmarna Sheffield, Sneck, Söderlund, Toivonen och Tuominen. Savilahti var frånvarande. Således godkändes utgångsförslaget.
 7. Minna Sneck framförde som De Grönas fullmäktigegrupps 7:e förslag i punkt: Skidspårnätets planering, förbättring inkl. skyltning enligt utredning av idrottsförhållanden flyttas från år 2026 till år 2024 och från 2027 till år 2025. Satu Söderlund understödde förslaget.

  Ordföranden konstaterade att kommunstyrelsens utgångsförslag hade fått understött motförslag och att man måste rösta i ärendet.

  Omröstningen skedde med namnupprop. De som understöder kommunstyrelsens förslag, röstar JA och de som understöder De Grönas fullmäktigegrupps 7:e ändringsförslag röstar NEJ.

  I omröstningen som genomfördes genom namnupprop fördelades rösterna enligt följande: 23 röster JA och 3 röster NEJ. Kommunstyrelsens utgångsförslag (JA) understöddes av Alho, Andersson, Dahlqvist, Ekström, Kummala, Juntunen, Kaisla, Lindgren, Khalil, Koroma-Hintikka, Laaksonen, Laakso-Sopukki, Leikola, Karlsson, Mäenpää-Louekoski, Parviainen, Holmberg, Sarviaho, Sheffield, Sjöholm, Suoknuuti, Flygar och Tuominen och De Grönas fullmäktigegrupps 7: e förslag (NEJ) understöddes av medlemmarna Sneck, Söderlund och Toivonen. Savilahti var frånvarande. Således godkändes utgångsförslaget.
 8. Minna Sneck framförde som De Grönas fullmäktigegrupps 8:e förslag i punkt: ishockeyrinken och kastburen flyttas från år 2024 till år 2025. Satu Söderlund understödde förslaget.

  Ordföranden konstaterade att kommunstyrelsens utgångsförslag hade fått understött motförslag och att man måste rösta i ärendet.

  Omröstningen skedde med namnupprop. De som understöder kommunstyrelsens förslag, röstar JA och de som understöder De Grönas fullmäktigegrupps 8:e ändringsförslag röstar NEJ.

  I omröstningen som genomfördes genom namnupprop fördelades rösterna enligt följande: 22 röster JA och 4 röster NEJ. Kommunstyrelsens utgångsförslag (JA) understöddes av Alho, Andersson, Dahlqvist, Ekström, Kummala, Juntunen, Kaisla, Lindgren, Khalil, Koroma-Hintikka, Laaksonen, Laakso-Sopukki, Leikola, Karlsson, Mäenpää-Louekoski, Parviainen, Holmberg, Sarviaho, Sheffield, Sjöholm, Suoknuuti och Flygar och De Grönas fullmäktigegrupps 8:e förslag (NEJ) understöddes av medlemmarna Sneck, Söderlund, Toivonen och Tuominen. Savilahti var frånvarande. Således godkändes utgångsförslaget.
 9. Minna Sneck framförde som De Grönas fullmäktigegrupps 9:e förslag i punkt: markanvändning: tekniska nämnden: Pickala-Marsudden (del 1), Marsuddens detaljplan flyttas från 2024 till år 2025 och likaså andra förverkligande inom projektet försenas med ett år. Satu Söderlund understödde förslaget.

  Antecknades att Susanne Ekström var jävig. Jäv konstaterades enligt 28 § 1 mom. punkt 1 i förvaltningslagen (part). Ekström avlägsnade sig och var inte närvarande då detta ärende behandlades och återvände efter att De Grönas fullmäktigegrupps 9:e förslag behandlats.

  Ordföranden konstaterade att kommunstyrelsens utgångsförslag hade fått understött motförslag och att man måste rösta i ärendet.

  Omröstningen skedde med namnupprop. De som understöder kommunstyrelsens förslag, röstar JA och de som understöder De Grönas fullmäktigegrupps 9:e ändringsförslag röstar NEJ.

  I omröstningen som genomfördes genom namnupprop fördelades rösterna enligt följande: 22 röster JA och 3 röster NEJ. Kommunstyrelsens utgångsförslag (JA) understöddes av Alho, Andersson, Dahlqvist, Kummala, Juntunen, Kaisla, Lindgren, Khalil, Koroma-Hintikka, Laaksonen, Laakso-Sopukki, Leikola, Karlsson, Mäenpää-Louekoski, Parviainen, Holmberg, Sarviaho, Sheffield, Sjöholm, Suoknuuti, Flygar och Tuominen och De Grönas fullmäktigegrupps 9:e ändringsförslag (NEJ) understöddes av medlemmarna Sneck, Söderlund och Toivonen. Ekström var jävig. Savilahti var frånvarande. Således godkändes utgångsförslaget.

Den största enskilda investeringen är vårdcentralen som då den förverkligas får 12 miljoner euro nästa år och 10 miljoner euro 2025.

Den näststörsta investeringen är förnyandet av kommunaltekniken på Vargsvägen-området, där kommunen reserverar 400 000 euro för projektet nästa år och vattenverket 350 000 euro. Vargsvängenprojektet fortsätter med samma summor för 2025 och 2026 i ekonomiplanen.

Dessutom provar Sjundeå för första gången på deltagande budgetering. Anslaget för det är 30 000 euro.

Många investeringar i trafiken

För bygget av avtagsfiler i korsningen av stamväg 51, Störsviksvägen och Västra kungsvägen reserveras 600 000 euro för nästa år.

Också andra investeringsanslag riktas till stamväg 51. För planeringen av en planskild korsning för stamväg 51 och Sjundeåvägen reserveras 10 000 euro nästa år. För bygget av den planskilda korsningen reserveras 3 miljoner euro år 2026 och ytterligare 3 miljoner euro år 2027.

För en utredningsplan för stamväg 51 mellan Munkkulla och Sunnanvik reserveras nästa år 140 000 euro och följande år 20 000 euro. Avsikten är att utreda en ombyggnad av vägavsnittet så att den blir fyrfilig.

Dessutom reserveras nästa år 50 000 euro för planeringen av en förbindelseväg mellan Sunnanvik och Störsvik och följande år 1,4 miljoner för bygget av vägen.

För planeringen av ett stickspår för övernattning av tåg, förlängning av stationsperrongerna och en förbättring av parkeringsplatsen i samarbete med Trafikledsverket reserveras nästa år 400 000 euro och följande år 250 000 euro.

Till nästa års trafikinvesteringar hör också bygget av busshållplatser på Störsviksvägen vid Slussen.

Ny byggnad för Lilla Alexis

För planeringen av en ny byggnad för daghemmet Lilla Alexis reserveras nästa år 100 000 euro och för bygget av det nya daghemmet 1,5 miljoner euro följande år. Daghemmet finns nu i den byggnad som blev ledig när Sjundeå svenska skola flyttade till Bildningscampuset Sjundeå hjärta. Den nya vårdcentralen ska ersätta den gamla skolbyggnaden.

För förnyandet av luftkonditioneringen och bygget av bergvärme till daghemmet Jukola reserveras nästa år 500 000 euro.

Sjundeå får en centrallekpark, idrottsplatser förbättras

För bygget av en centrallekpark reserveras för nästa år 145 000 euro och följande år 135 000 euro. För bygget av en hundpark reserveras nästa år 130 000 euro och för förbättringen av lekparker 130 000 euro. För förbättringen av lekparker reserveras ytterligare 30 000 euro om året under de närmaste åren.

För förbättringen av idrottsplatser i kommuncentret reserveras nästa år 50 000 euro och följande år 150 0000 euro. Avsikten är att iståndsätta tennisplanen i kommuncentret, dess utrustning och stängsel och förbättra aktivitetsparken för ungdomar (BMX- och parkourbanorna).

Utomhusidrottsplatserna förbättras också genom anskaffningen av en ishockeyrink, som det reserveras 100 000 euro för och en kastbur för slägga som det reserveras 35 000 euro för. Dessutom reserveras 30 000 euro för upprustning av motionsslingan i kommuncentret.

Fler investeringar i ekonomiplanen

Förutom ovannämnda investeringar finns några större investeringar i ekonomiplanen för de närmaste åren. För bygget av kommunens arkiv reserveras 500 000 euro år 2026. För planeringen och bygget av en ny byggnad med omklädningsrum och förråd vid idrottsplatsen reserveras 50 000 euro för 2025 och 200 000 euro för 2026.

För planeringen av en planskild korsning i Käla reserveras 150 000 euro år 2026. För planeringen av en bro över Pickalaån reserveras 50 000 euro år 2025 och för planeringen av en förbindelseväg mellan Slussen och Marsudden 50 000 euro 2025 och för bygget av vägen 1,54 miljoner år 2026.

För gatubelysning i Marsudden reserveras 200 000 euro 2025 och för en förutredning av förlängningen av gång- och cykelvägen vid Sjundeåvägen från Degerbykorsningen till stamväg 51 reserveras 100 000 euro 2025.

Efter att fullmäktige godkänt budgeten lade Marko Suoknuuti fram en åtgärdsmotion om budgetprocessen som understöddes av Kim Juntunen, Arja Alho, Paula Tuominen och Minna Sneck. Ordföranden frågade huruvida Suoknuutis åtgärdsmotion kan godkännas och konstaterade att det hade godkänts enhälligt.

Åtgärdsförslag om budgetprocessen

Budgetprocessen borde förnyas innan beredningen av årets 2025 budget, målet är att förbättra samarbete och politiskt styrande samt förtydliga investeringsprogrammets framställningssätt. Motionens syfte är att man i budgetprocessens tidtabell reserverar fullmäktigegrupperna tillräckliga behandlingstider i processens olika faser samt att investeringsprogrammets objekt grupperas i beredningen av budgeten i följande korgar: stora strategiska investeringar, kommunutvecklingens projekt, förnyelse av tjänster och infra, underhåll av tjänster och infra samt vattenförsörjning.

Motionens syfte är likaså att man i investeringsobjektens framställningssätt lägger till vikten gällande prioritering för varje projekt samt investeringens totala kostnader. På basis av dessa kan investeringsprogrammet indelas i perioder så att investeringsnivån hålls under kontroll och realistisk under hela planeringsperioden.

Dessutom föreslås att man i budgetens rambehandling bestämmer en årlig helhetsnivå och planeringsram för investeringsprogrammet. Även revisionsnämndens observationer om genomförande av investeringar under det gångna året och eventuella orsaker till fördröjningar borde man veta vid rambehandlingen.

Övriga beslut

Kommunfullmäktiges övriga beslut var:

Dessutom lämndes tre fullmäktigemotioner in.