Gå till innehållet

Sjundeå kommuncentrums planstomme


Kuntakeskuksen kaavarungon kuvaote
Utdrag av kommuncentrums planstomme 23.4.2024.

Kommunutvecklingssektionen har beslutat (23.4.2024 § 23) sätta planstommen som beretts för Sjundeå kommuncentrum till påseende. Planstommens målsättning är att utarbeta planeringsprinciper för kommuncentret som ska beaktas i senare planläggning, bl.a. gällande centrumfunktioner, boende, centrala förbindelsebehov samt grönstruktur.

Materialet finns till påseende i Sjundeå kommunhus (Parkstigen 1, 02580 Sjundeå) samt på planläggningens webbsidor sjundea.fi/planlaggning/ under tiden 7.6 –6.9.2024

Respons gällande planstommen ska lämnas in under tiden som handlingarna är framlagda per e-post till adressen kuntakehitys(at)siuntio.fi eller per post till Sjundeå kommun, Kommunutvecklingssektionen, Sjundeåvägen 504 A, 02580 Sjundeå.

Planläggare

Ramboll

Mer information