Siirry sisältöön

Rautatiealue, asemakaava ja asemakaavan muutos

Rautatiealueen asemakaavoittaminen sisältyy kunnanvaltuuston 12.2.2024 hyväksymään kaavoitusohjelmaan.  Suunnittelualue sijoittuu Siuntion kuntakeskukseen.

Tämän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Siuntion aseman parantamishankkeeseen liittyviä toimenpiteitä varmistamalla mm. riittävät aluevaraukset tutkittavalle uudelle sivuraiteelle lähiliikennejunien yöpymistä varten. Tavoitteet ja suunnittelualueen rajaus voivat täsmentyä kaavaprosessin edetessä.

Väylävirasto on käynnistänyt yhteistyössä Siuntion kunnan kanssa ratasuunnitelman teettämisen syksyllä 2023 Siuntion aseman parantamiseksi.  Ratasuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2024 aikana.

Tekninen lautakunta (6.2.2024 § 15) on päättänyt kuuluttaa Rautatiealueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (MRL 63 §) ja asettaa sen nähtäville. OAS pidetään nähtävillä Siuntion kunnantalolla (Puistopolku 1, 02580 Siuntio) ja kaavoituksen verkkosivuilla 23.2. – 15.3.2024. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat mielipiteet tulee jättää nähtävilläoloaikana sähköpostilla osoitteeseen tekninen(at)siuntio.fi tai Siuntion kunta, tekninen toimisto, Siuntiontie 504, 02580 Siuntio.