Siirry sisältöön

CAMPUS / 2. vaiheen asemakaavan muutos (Campus II)


Kaava-​alueen sijainti

Kuntakeskukseen Siuntiontien itäpuolelle sijoittuva Siuntion kunnan omistuksessa oleva suunnittelualue käsittää vanhan terveyskeskusrakennuksen ympäristön.

Kaavan tavoitteet ja käsittelyvaihe

Vaiheen 2 (Campus II) asemakaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella alueelle omaehtoista asumista ja palveluja kunnan HINKU-​tavoitteiden mukaisesti sekä kannustaa puurakentamiseen.  

Campus 2. vaiheen asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 4.4.-5.5.2022. Erityisesti liityntäjärjestelyiden uudelleen tarkastelu edellyttää asemakaavaehdotuksen uudelleen nähtävilläoloa. Kaavamuutosalueen (6.2.2024) kokonaisrakennusoikeus säilyy samana kuin edellisessä ehdotusvaiheessa (13 385 k-m2), mutta päivittäistavarakauppaa varten suunniteltu rakennusoikeus (450 k-m2, kerrosluku I) on siirretty uudelle lähipalvelujen korttelialueelle (PL) Siuntiontien ja Charlotta Lönnqvistintien kulmaan.

Asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen nähtävilläolo uudelleen – Campus II

Asemakaavan muutosehdotus asiakirjoineen pidetään nähtävillä MRA 32 §:n mukaisesti 22.3.-22.4.2024 kunnan verkkosivulla sekä Siuntion kunnantalolla (os. Puistopolku 1, Siuntio) kanslian aukioloaikoina. Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan 22.4.2024 klo 15 mennessä osoitteeseen: tekninen(at)siuntio.fi tai Tekninen toimisto/Siuntion kunta, Siuntiontie 504, 02580 Siuntio.

Lisätietoja asemakaavasta

Laura Poutamo

kaavan laatija
puhelin  040 752 3907
laura.poutamo(at)tengbom.fi

Kunnan yhteyshenkilöt