Siirry sisältöön

Poikkeamislupa


Useita omakotitaloja molemmin puolin tietä haja-asutusalueella.
Jos taloja on korkeintaan 300 metrin päässä toisistaan tai asutuksesta on tullut nauhamaista haja-asutusalueella, uuden omakotitalon rakennusluvan myöntäminen vaatii ensin suunnittelutarveratkaisun.

Erityisestä syystä voidaan myöntää poikkeus maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä tai muista sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja rajoituksista.

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu tarvitaan seuraavissa toimenpiteissä

  • uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa oikeusvaikutteista kaavaa
  • vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta
  • poikkeamisesta rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä
  • poikkeamisesta MRL 53 §:n 3 momentissa tarkoitetusta asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta

Suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarpeellisuuden määrittelee yksittäisessä hankkeessa yleensä rakennustarkastaja, ellei tarpeellisuutta ole muutoin todettu. Suunnittelutarvealuetta on alue, jolle on muodostunut taloryhmä, jossa noin 200 – 300 metrin etäisyydellä toisistaan on 4 – 5 talon ryhmä tai yhtä monta taloa muodostaa tien varrelle nauhamaista asutusta. Lisäksi yleiskaavoissa tai rakennusjärjestyksessä voidaan osoittaa suunnittelutarvealueita.

Toimi näin

Hae poikkeamislupaa sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta, tai paperisena alla olevasta lomakkeesta.

Ohjeet poikkeuslupaa tai suunnittelutarveratkaisua hakevalle löytyvät alla olevasta tiedostosta.

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksen käsittely

Poikkeamislupahakemukset ratkaisee rakennus- ja ympäristölautakunta.
Hakemusten käsittelystä peritään maksu.

Yhteys

Rakennusvalvonta on tavoitettavissa ma–to 9–15.

Tekninen toimisto

Palveluajat

Toistaiseksi avoinna vain ajanvarauksella

Sähköposti