Siirry sisältöön

Poikkeamislupa


Useita omakotitaloja molemmin puolin tietä haja-asutusalueella.
Jos taloja on korkeintaan 300 metrin päässä toisistaan tai asutuksesta on tullut nauhamaista haja-asutusalueella, uuden omakotitalon rakennusluvan myöntäminen vaatii ensin suunnittelutarveratkaisun.

Erityisestä syystä voidaan myöntää poikkeus maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä tai muista sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja rajoituksista.

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu tarvitaan seuraavissa toimenpiteissä

Suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarpeellisuuden määrittelee yksittäisessä hankkeessa yleensä rakennustarkastaja, ellei tarpeellisuutta ole muutoin todettu. Suunnittelutarvealuetta on alue, jolle on muodostunut taloryhmä, jossa noin 200 – 300 metrin etäisyydellä toisistaan on 4 – 5 talon ryhmä tai yhtä monta taloa muodostaa tien varrelle nauhamaista asutusta. Lisäksi yleiskaavoissa tai rakennusjärjestyksessä voidaan osoittaa suunnittelutarvealueita.

Toimi näin

Hae poikkeamislupaa sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta, tai paperisena alla olevasta lomakkeesta.

Ohjeet poikkeuslupaa tai suunnittelutarveratkaisua hakevalle löytyvät alla olevasta tiedostosta.

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksen käsittely

Poikkeamislupahakemukset ratkaisee rakennus- ja ympäristölautakunta.
Hakemusten käsittelystä peritään maksu.