Siirry sisältöön

Esiopetus

Esikoululaisia istuu lattialla puoliympyrässä edessään tehtävävihot.

Siuntiossa esiopetus järjestetään kunnallisena palveluna perusopetuksen koulujen yhteydessä klo 9-13. Täydentävä varhaiskasvatus on tämän ajan ulkopuolella annettava maksullinen hoito.


Esiopetus

Esiopetus on velvoittavaa. Tämä tarkoittaa, että lapsen huoltajan on huolehdittava lapsen esiopetukseen osallistumisesta. Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ennen koulun alkamista. Esiopetusta järjestetään Siuntiossa 20 tuntia viikossa, 4 tuntia päivässä.

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana. Siuntion kunnassa esiopetus järjestetään kunnallisena palveluna perusopetuksen koulujen yhteydessä. Siuntiossa painotetaan esi- ja perusopetuksen 1.-2. luokkien yhteistyön kehittämistä ja lapsen oppimispolun jatkumoa.

Esiopetus noudattaa pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikoja, mutta täydentävää maksullista varhaiskasvatusta on mahdollista saada myös esiopetuksen ja koulujen lomien aikana.

Näin haet esiopetukseen

Esiopetukseen ilmoittaudutaan erikseen vuosittain tammi-helmikuun aikoihin sähköisesti Wilman kautta. Kunakin vuonna elokuussa esiopetuksen aloittavien lasten perheisiin lähetetään kirjeet ilmoittautumisohjeineen.

Jos lapsi tarvitsee hoitoa enemmän kuin esiopetuksen 4 tuntia Siuntion kunta järjestää esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta samassa yksikössä kuin esiopetus. Täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan samalla lomakkeella, jolla ilmoittaudutaan esiopetukseen. Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatusmaksu

Esiopetus noudattaa pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-​aikoja, mutta täydentävää maksullista varhaiskasvatusta on mahdollista saada myös esiopetuksen ja koulujen lomien aikana.

Mikäli olet juuri muuttanut kuntaan ole yhteydessä sivistystoimistoon saadaksesi Wilma-​tunnukset ilmoittautumista varten, varhaiskasvatus(at)siuntio.fi.

Täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetusta järjestetään Siuntiossa klo 9– 13.

Esiopetusikäisillä lapsilla on oikeus esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen.

Täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään ennen ja jälkeen esiopetusajan.

Maksut

Esiopetusikäisen lapsen varhaiskasvatusmaksu määräytyy sen mukaan, minkä verran esiopetusajan lisäksi lapsi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta.

1.3.2023 alkaen täydentävän varhaiskasvatuksen maksuportaat ovat:

Tuntimäärä viikossa                                             % kokopäivämaksusta

yli 20 h                                                                 80 %
(esiopetus mukaan laskettuna yli 40)

enintään 20 h                                                        60 %
(esiopetus mukaan laskettuna enintään 40)

Lue myös

Yhteystiedot