Gå till innehållet

Sjundeå å


Sjundeå ås avrinningsområde

Sjundeå å är ett av de vackraste och mest speciella åvattendrag i Nyland. Dess värde höjs av den fåtaliga men genetiskt unika havsöringssatmmen samt kungsfiskaren och uttern. Ån rinner igenom forsar och lugnvattnet -igenom lundar och leråkrar. Den lergrumliga åns tillstånd är tillfredställande och sjöarnas tillstånd variera från dåligt till bra. Av vattendragsområdet hör största delen till Natura 2000-området och det är även det enda åvattnet i Nyland, som av den av miljöministeriet tillsatta Vattendragens specialskyddsarbetsgrupp föreslagits få statusen åvatten som bör få specialskydd. Sjundeå å anses vara ett av de bäst bevarade åvattendrag i det naturliga tillståndet i Nyland.

Till Sjundeå ås vattendrag hör förutom åns huvudfåra och biflöden dessutom flera sjöar, såsom Enäjärvi och Poikkipuoliainen i Vichtis, Björnträsk, Tjusträsk och Vikträsk i Sjundeå samt Bakträsk, Hepari och Petäjärvi i Kyrkslätt.

Sjundeå ås vattendragsområde hör till vattenförvaltningsområdet Kymmene älv-Finska viken.

Tilläggsuppgifter om vattenförvaltningsområdet Kymmene älv-Finska viken finns på miljöförvaltningens hemsidor(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst).

Sjundeå å 2030

I projektet Sjundeå å 2030 startas det målmedvetna samarbetet för att förbättra tillståndet i Sjundeå å vattendrag och för att främja rekreation. Nu är det dags att agera för det rena vattnet, den livskraftiga havsöringsstammen och för rekreation och turism – tillsammans leder vi Sjundeå å vattendrag mot det goda tillståndet!

Vattendragsvisionen 2030 – En livskraftig och hinderfri Sjundeå å har godkänts av kommunerna på Sjundeå åns tillrinningsområde. Projektet startar med 6-årigt kontrakt i början av år 2019. 

www.siuntionjoki.fi/se/(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)