Siirry sisältöön

Siuntionjoki


Siuntionjoen valuma-alue

Siuntionjoki on yksi kauneimmista ja erityisimmistä jokivesistöistä Uudellamaalla. Sen arvoa nostavat vähäinen, mutta geneettisesti ainutlaatuinen meritaimenkanta sekä kuningaskalastaja ja saukko. Joki virtaa läpi koskien ja suvantopaikkojen – lehtojen ja savipeltojen. Savisamea joki on voinniltaan tyydyttävässä tilassa ja sen järvien tila vaihtelee huonosta hyvään. Vesistöalueesta suurin osa kuuluu Natura 2000 -alueeseen ja se on myös ainoa ympäristöministeriön asettaman Vesistöjen erityissuojelutyöryhmän ehdottama erityissuojeltava jokivesistö Uudellamaalla. Siuntionjokea pidetään eräänä Uudenmaan parhaiten luonnontilassa säilyneenä jokivesistönä. 

Siuntionjoen vesistöalueeseen kuuluu jokiosuuden lisäksi useita järviä kuten esim. Vihdin puolella Enäjärvi ja Poikkipuoliainen, Siuntiossa Karhujärvi, Tjusträsk ja Vikträsk ja Kirkkonummen puolella Bakträsk, Hepari ja Petäjärvi.

Siuntionjoen vesistöalue kuuluu Kymijoen­-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen.

Lisätietoa Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueesta löytyy ympäristöhallinnon internetsivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Siuntionjoki 2030

Siuntionjoki 2030-hankkeessa käynnistetään alueen toimijoiden määrätietoinen yhteistyö vesistöalueen tilan parantamiseksi ja virkistyskäytön edistämiseksi. Nyt on aika toimia puhtaan veden, elinvoimaisen meritaimenkannan sekä virkistyksen ja matkailun puolesta – viedään Siuntionjoen vesistö yhdessä kohti hyvää tilaa!

Siuntionjoen vesistövisio 2030 – Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki on hyväksytty Siuntionjoen valuma-alueen kunnissa. Hanke käynnistyy 6-vuotisella sopimuksella vuoden 2019 alussa. 

www.siuntionjoki.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)