Siirry sisältöön

Katujen kunnossapito ja valaistus


Liikenneväylien talvikunnossapidon vastuu jakautuu kunnan alueella eri toimijoille: Uudenmaan ELY-keskukselle, yksityisille tiekunnille sekä kunnalle.

Kunta vastaa asemakaava-alueiden kaavateiden, katuvalojen, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä niihin liittyvien laitteiden ja rakenteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Kunnan tieverkko on pituudeltaan noin 33 km. Tähän sisältyy muutama kilometrin verran kevyen liikenteen väyliä. Tekninen lautakunta hyväksyy vuosittain katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiskohteiden työohjelman, jonka mukaisesti tulevana vuosina edetään.

Teknisen osaston palvelukeskus vastaa ympärivuotisesta kunnossa- ja puhtaanapidosta jota ovat muun muassa kadun rakenteiden kunnossapito ja vaurioiden korjaaminen, keväisin hiekoituksen poistamista kadun ajoradalta sekä kevyen liikenteen väyliltä, katuviheralueiden niittotyöt sekä muut kunnossa- ja puhtaanapidon tehtävä.

Talvikunnossapitoon kuuluvat:

Valaistusverkosto huolletaan 5 kertaa vuodessa: helmikuussa, huhtikuussa, elokuussa, lokakuussa ja joulukuussa.

Teiden ja yleisten alueiden hoito on ulkoistettu.

Tiekuntien tiet

Lisäksi kunta tukee yksityisteiden hoitoa. Niiden pituus on noin 110 km. Yksityiset tiekunnat vastaavat hoidossaan olevista yksityisteistä. Palautteet suoraan tiekunnille.

Valtion tiet

Uudenmaan ELY-keskus vastaa mm. Siuntiontien, Suitiantien, Lappersintien, Nimismiehenmäki ja Kirkkotien, sekä niiden varrella olevien kevyenliikenteen väylien kunnossapidosta.

ELY-keskuksen tiet ovat merkittynä alla olevassa kunnossapitokartassa (vihreä ja violetti). ELY-keskus vastaa teiden kunnossapidosta. Musta viiva keskellä kuvaa hoitorajoja (Espoo – Raasepori).

Palautteet tienkäyttäjälinjalle (24 h/vrk) 0200 2100

Kunnossapitokartta

Palautteet liikenteestä