Siirry sisältöön

Liikenneturvallisuus


Siuntion liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut kesällä 2020 ja se ohjaa kunnassa tehtävää liikenneturvallisuustyötä tulevina vuosina. Suunnitelman laativat yhteistyössä Siuntion kunta ja Uudenmaan ELY-keskus. Tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksien määrää ja tehdä liikkumisesta turvallisemman tuntuista.

Tavoitteeksi on asetettu, että vuonna 2025 kukaan ei kuole tai loukkaannu vakavasti liikenteessä Siuntiossa. Lisäksi tavoitellaan seuraavaa:

  1. Siuntion asukkaat ja kunnassa liikkuvat kokevat liikkumisen turvalliseksi ja helpoksi kaikilla kulkutavoilla.
  2. Liikenneturvallisuusryhmän toiminta aktivoituu ja vakiintuu kunnassa.
  3. Liikenneturvallisuustyölle osoitetaan arvostusta varaamalla riittävästi resursseja työlle.
  4. Päättäjien liikenneturvallisuustietous kasvaa.

Siuntiossa liikenneturvallisuustyön koordinoinnista vastaa poikkihallinnollinen liikenneturvallisuusryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja kannustaa eri tahoja liikenneturvallisuustyöhön, tuoda liikenneturvallisuusasioita yhteiseen käsittelyyn, välittää tietoa liikenneturvallisuusaiheista sekä seurata kunnan liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä.

Ryhmässä on mukana kunnan eri osastojen, päätöksentekijöiden, viranomaisten ja sidosryhmien edustajia, ja se kokoontuu kolmesti vuodessa. Liikenneturvallisuusryhmä käsittelee sekä liikenneympäristöön että liikennekasvatukseen ja viestintään liittyviä asioita ja toimenpiteitä.