Siirry sisältöön

Kaavoituskatsaus


Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) velvoittaa kuntaa laatimaan vähintään kerran vuodessa kaavoituskatsauksen.

Kaavoituskatsauksessa esitellään valmisteilla olevat, sekä lähiaikoina vireille tulevat kaavat. Kaavoituskatsauksessa selostetaan kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin.