Siirry sisältöön

Materiaalit


HINKU-toimintasuunnitelmasta selviää Siuntion tekemät ja suunnittelemat ilmastotoimenpiteet. Suunnitelma päivitetään säännöllisesti.

Vuosi 2022 HINKU-kuntana on vuosittainen selvitys, jossa kerrotaan edellisvuoden toimenpiteistä sekä tapahtumista.

Energiatehokkuussopimuksen velvoitteisiin kuuluu tehdä toimintasuunnitelma energiatehokkuuden parantamiseksi ja säästötavoitteeseen pääsemiseksi.

Ilmastokyselyssä tiedusteltiin kuntalaisten mielipiteitä siitä, mitä kunnan tulisi tehdä ilmastotyössään.

Energia-avustukset ja -neuvonta

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljy- ja kaasulämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla.

Kuluttajien energianeuvonta tarjoaa maksutonta opastusta suomalaisille. Kuluttajat voivat ottaa yhteyttä joko valtakunnalliseen Asiaa energiasta -neuvontaan tai maakunnissa toimiviin energianeuvojiin.

Rambollin energianeuvoja neuvoo sinua energiatehokkuudessa ja uusiutuvassa energiassa Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa Energiaviraston rahoituksella.

Muut linkit

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.