Siirry sisältöön

Kunnan ilmasto-ohjelma


Ilmakuva lähijunasta Siuntiion asemalla.

Siuntion kunnan ilmasto-ohjelma on päivitetty ja astunut voimaan vuoden 2023 alkupuolella.

Ilmasto-ohjelma on laadittu tukemaan ja ohjaamaan kunnan ilmastotyötä. Ilmasto-ohjelmalla pyritään vähentämään kuntaorganisaation sisäisiä päästöjä ja parantamaan kuntalaisten ja kunnassa toimivien yritysten mahdollisuuksiin vähentää omia päästöjään. Ilmasto-ohjelmaan kirjataan kunnalle toimenpide-ehdotuksia, joilla päästövähennyksiä voitaisiin saavuttaa. Ohjelmaa toteutetaan osana sektoreiden omaa toimintaa, kehittämistä ja yhteistyötä. Ohjelma koskee koko kunnan aluetta.

Kesällä 2022 Siuntion ilmasto-ohjelman laadinnan tueksi tehtiin kuntalaisille suunnattu ilmastokysely, jolla kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä erilaisista päästövähennystoimenpiteistä. Kyselyyn saatiin yhteensä 89 vastausta, joita on hyödynnetty ilmasto-ohjelman laadinnassa.

Lataa ilmasto-ohjelma ja kyselyn tulokset

Yhteys