Gå till innehållet

Terrängmätning


Märkning av byggnadsplatsen och -höjden

Efter beviljandet av byggnadstillståndet och i god tid före man påbörjar byggnadsarbetena bör man beställa märkning av byggnadsplatsen och höjden. Före man genomför mätningen på byggnadsplatsen bör byggaren låta avlägsna trädbeståndet, eventuellt byggnadsmaterial samt gamla byggnader som bör rivas eller andra hinder som försvårar mätningen på byggnadsgrundens plats. Gränslinjerna bör även hållas fria från hinder

Mer information om kostnaderna för markerandet av byggplats och höjd finns i bilagan nedan.

Rågångsförrättning

Det finns behov av en rågångsförrättning om ett råmärke har försvunnit eller fastighetsgränsens plats i övrigt är oklar. Vid en rågångsförrättning reder man ut fastighetsgränsens sträckning, bygger nya rårösen för att ersätta dem som har försvunnit och märker vid behov ut rålinjen i terrängen.