Gå till innehållet

Näringsliv


Sjundeå kommun främjar näringslivsverksamheten i kommunen genom att skapa, utveckla och upprätthålla förutsättningar för företagsverksamhet.  Detta påverkas bland annat av planläggningspolitiken, växelverkan med företagarna och genom att upprätthålla och öka den positiva stämningen inom näringslivet i kommunen.

Målet med kommunens näringslivspolitik är att förbättra företagens verksamhetsförutsättning, öka antalet arbetsplatser och företag och att därigenom också öka arbetsplatssjälvförsörjningen och kommunens skatteintäkter.

Med näringspolitik avses den åtgärdshelhet och de åtgärder som kommunen använder för att för sin del påverka företags- och företagsamhetsmiljön inom sitt område. Målet med åtgärderna är att skapa sådana förhållanden som stöder företagare som vill starta eget, som främjar företag att etablera sig i kommunen och som stöder välbefinnandet och tillväxten i de företag som är verksamma i kommunen. I stort sett berör verkställandet av näringslivspolitik så gott som alla verksamheter och tjänster i kommunen. För att nå resultat krävs att de olika verksamhetsområdena i kommunen, att företagen, läroverken och övriga samarbetspartners som verksamma i kommunen samarbetar. – Sjundeå kommuns näringspolitiska program (på finska) – Förteckning över målsättningar och åtgärder (på finska) Sjundeå kommuns vision, värden och näringspolitik.

I det näringspolitiska programmet uppställs målsättningar för kommunens näringspolitik på lång sikt till år 2030.

Dessa mål är:

  • Utökande av arbetsplatssjälvförsörjningsgraden till 70 procent
  • Förbättrandet av verksamhetsförutsättningarna för företagen
  • En positiv befolkningsökning
  • Utvecklandet av Sjundeås Hjärta
  • Utvecklandet av skicket och kvalitet på de viktigaste trafiklederna
  • Utökandet av samfundsskatteinkomsterna
  • Höjning av utfallet från samfundsskatten från nuvarande halv miljon euro till nästan tre miljoner euro (kommunens andel av inkomsterna skulle vara över 6 %)