Siirry sisältöön

Elinkeino


Siuntion kunta huolehtii alueellaan elinkeinotoiminnan edistämisestä luomalla, kehittämällä ja ylläpitämällä edellytyksiä yritystoiminnalle. Tähän vaikutetaan mm. kaavoituspolitiikalla, vuorovaikutteisella toiminnalla yrittäjien kanssa sekä ylläpitämällä ja lisäämällä myönteistä elinkeinotoiminnan ilmapiiriä kunnassa.

Kunnan elinkeinopolitiikan tavoitteina on parantamalla yritysten toimintaedellytyksiä lisätä työpaikkojen ja yritysten määrää ja sen myötä kasvattaa työpaikkaomavaraisuutta ja kunnan verotuloja.

Elinkeinopolitiikalla tarkoitetaan niiden toimenpiteiden kokonaisuutta, joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan yritys- ja yrittäjyysympäristöön. Toimenpiteiden tavoitteena on yritysten perustamista, kuntaan sijoittumista ja kunnassa toimivien yritysten hyvinvointia ja kasvua tukevat olosuhteet. Laajasti ottaen elinkeinopolitiikan toteuttaminen koskettaa lähes kaikkia kunnan toimintoja ja palveluja. Tulosten aikaansaamiseksi tarvitaan kunnan yksiköiden, kunnassa toimivien yritysten, oppilaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden laajaa yhteistyötä.

Elinkeinopoliittisessa ohjelmassa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet kunnan elinkeinotoiminnalle vuoteen 2030.

Näitä tavoitteita ovat:

  • Työpaikkaomavaraisuusasteen kasvattaminen 70 prosenttiin
  • Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
  • Positiivinen väestönkehitys
  • Siuntion keskustan kehittäminen
  • Keskeisten liikenneväylien kunnon ja laadun kehittäminen
  • Yhteisöverotulojen kasvu
  • Yhteisöverokertymän nostaminen nykyisestä 0,5 milj. eurosta lähemmäs 3 milj. euroa