Gå till innehållet

Verkstad om förbättring av stamväg 51 på sträckan Sunnanvik–Munkkulla (MKB och utredningsplan)

Kartan visar att planeringsområdet för förbättringen av stamväg 51 ligger mellan gränsen mellan Ingå och Sjundeå och Kyrkslätt centrum.
Tid
kl. -
Plats
Bildningscampuset Sjundeå hjärta
Adress:
Parkstigen 2, B-dörren, Sjundeå
Arrangör:
Nylands NTM-central

Projektalternativen och miljökonsekvenserna diskuteras i små grupper och i synnerhet för utmanande objekt och för att lindra olägenheterna söks lösningar genom gemensamma diskussioner. Verkstäderna är öppna för alla och ingen separat anmälan behövs. Båda verkstäderna har samma innehåll.

I början av evenemangen presenteras en kort lägesöversikt och en presentation av de preciserade planerna. I arbetsskedet delas man in i grupper där man vid kartorna diskuterar konsekvenserna av de olika alternativen och möjligheterna att lindra olägenheter. Resultaten av grupparbetena utnyttjas vid utarbetandet av konsekvensbeskrivningen.