Siirry sisältöön

Kantatien 51 parantaminen välillä Sunnanvik – Munkinmäki


Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) Ympäristö
ja luonnonvarat -vastuualue on ilmoittanut hankkeen Kantatien 51 parantaminen
välillä Sunnanvik-Munkinmäki ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) vireilläolosta. Hankkeesta vastaava on Uudenmaan ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue.
Hankkeen tarkoituksena on kehittää kantatietä sekä parantaa liikkumisen
turvallisuutta ja sujuvuutta suunnittelualueella Kirkkonummen ja Siuntion
seuduilla.

Kevään 2024 Siuntion työpaja järjestetään keskiviikkona 17.4.2024 klo 18 Sivistyskampus Siuntion sydämessä (Puistopolku 2).

Työpajat kantatien 51 parantamisesta välillä Sunnanvik-Munkinmäki (YVA ja yleissuunnitelma) keväällä 2024.

Aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita Kirkkonummella ja Siuntiossa järjestettäviin kaikille avoimiin työpajoihin, joissa arvioidaan kantatien 51 parantamisen YVA-vaiheen vaihtoehtoja yhdessä työskennellen.

Kirkkonummen työpaja järjestetään keskiviikkona 10.4.2024 klo 18 Kirkkonummi-salissa (Ervastintie 2).

Siuntion työpaja järjestetään keskiviikkona 17.4.2024 klo 18 Sivistyskampus Siuntion sydämessä (Puistopolku 2).

Hankevaihtoehdoista ja ympäristövaikutuksista keskustellaan pienryhmissä sekä etenkin haastaviin kohteisiin ja haittojen lieventämiseen haetaan ratkaisuja yhdessä keskustellen. Työpajat ovat kaikille avoimia, eikä erillistä ilmoittautumista tarvita. Työpajat ovat sisällöltään samanlaisia.

Tilaisuuden alussa on lyhyt tilannekatsaus ja tarkentuneiden suunnitelmien esittely. Työskentelyvaiheessa jakaudutaan ryhmiin, joissa karttojen äärellä pohditaan keskustellen vaihtoehtojen vaikutuksia sekä mahdollisuuksista lieventää haittoja. ​Ryhmätöiden tuloksia hyödynnetään arviointiselostuksen laatimisessa.

Aiemmat vaiheet

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma sekä kuulutus on ollut nähtävillä Siuntion kunnantalolla 16.10. – 14.11.2023.

Arviointiohjelmaa ja hanketta koskeva avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina
31.10.2023 klo 18.00–20.00 Kirkkonummi-salissa, Ervastintie 2, 02400
Kirkkonummi.

Toinen yleisötilaisuus järjestetään etätilaisuutena (Teams) keskiviikkona 1.11.2023 klo
18.00–19.30.