Gå till innehållet

Åke Totts väg stängs mellan Parkstigen och Flemingsvägen under Sjundeådagen

Trafikmärke för gång- och cykelväg i början av Åke Totts väg mot Parkstigen.
Åke Totts väg är en gång- och cykelväg mellan Parkstigen och Flemingsvägen.

Vi stänger av Åke Totts väg helt för motorfordon mellan Parkstigen och Flemingsvägen under Sjundeådagarnas huvudevenemang 8.6. Parkeringsplatserna på kommuhusets gård får inte heller användas.

Vi ber Sjundeådagens besökare parkera på fältet bakom S-markets parkering. Vi ordnar Sjundeådagarnas huvudevenemang på sommargården som byggts vid Åke Totts väg och delvis på kommunhusets parkering. För att trygga besökarnas säkerhet stänger vi av fordonstrafiken helt på Åke Totts väg mellan Parkstigen och Flemingsvägen. Vi ber besökare till Aktiahuset parkera på parkeringen mot Sjundeåvägen.

Vi vill också påpeka att Åke Totts väg är en gång- och cykelväg mellan Parkstigen och Flemingsvägen. Tills vidare är servicekörning tillåten. Besök i Aktiahuset är inte servicekörning.

Farten till kommunhusets framgård sker via parkeringen bakom kommunhuset. De som parkerat på kommunhusets gård kan avlägsna sig enkelriktat längs Åke Totts väg till Flemingsvägen. Det är förbjudet att köra i riktning mot Parkstigen.

Trafikmärket förbjuden körriktning i ändan av Åke Totts väg mot Flemingsvägen.
Eventuell motorfordonstrafik på Åke Totts väg mellan kommunhusets gård och Flemingsvägen är enkelriktad.