Gå till innehållet

Kommunstyrelsen: Nya kommundirektören bör ha kommun- och ledarskapserfarenhet samt goda språkkunskaper

Kommunhuset i solsken sommardag med regnbågsflaggen hissad i flaggstången.

Sjundeå kommuns nya kommundirektör bör ha för tjänsten lämplig högskole-examen samt erfarenhet av kommunalförvaltning och kommunal ekonomi samt goda kunskaper i båda inhemska språken. Detta är förslaget kommunstyrelsen ger till kommunfullmäktige.

Dessutom förutsätts av den nya kommundirektören bland annat kännedom om den offentliga sektorn, prov på praktiskt personalledarskap, erfarenhet av förändrings- och strategiskt ledarskap, syn på framtidens kommun och kännedom om näringslivet. Kommundirektören bör även ha goda nätverks-, samarbets- och kommunikationsfärdigheter.

Kommundirektörens behörighetskrav har beretts av intervjugruppen som kommunstyrelsen utsåg i april. Kommunfullmäktige beslutar om behörighetskraven i juni.

Ansökningstid i augusti

Sjundeå kommundirektörs tjänst kommer att lediganslås i mitten av augusti. Nuvarande kommundirektör Juha-Pekka Isotupa kommer att gå i pension under nästa år.

– Sjundeå behöver en kommundirektör med förmåga att hålla de lokala hjulen i rullning samtidigt som hen leder kommunens framgångsrika utveckling både som en del av metropolområdet och västra Nyland, säger intervjugruppens ordförande, kommunfullmäktiges ordförande Merja Laaksonen.

– Vi anser det viktigt att vår kommundirektör främjar och uppmuntrar en konstruktiv dialog och starkt förtroende mellan kommunens anställda och de förtroendevalda, tillägger Laaksonen.

Skulle kunna börja i mars

Kommunen kommer att anlita ett rekryteringsföretag i processen. Meningen är att kommunfullmäktige fattar beslut i november och att den nya kommundirektören kan börja i början av mars månad. Då skulle den nya kommundirektören och nuvarande jobba tillsamman under en månads övergångsperiod.

Sjundeå är en kommun större än sin storlek i Västra Nyland med ca 6 200 invånare, som hör till huvudstadsregionens tillväxtzon. Sjundeå hör till HRT-området med tanke på både buss- och tågtrafik. Sjundeå är ett livskraftigt tvåspråkigt område, där språkgrupperna kommer bra överens sinsemellan.