Gå till innehållet

Flera bussturer till Störsvik och Kyrkslätt i sommar

En kort och en normallång buss på Sjundeå hjärtas hållplats.

Sjundeås busstrafik får en anmärkningsvärd uppgradering sommaren 2024 då antalet 182A-bussturer ökar beaktansvärt. Linjen 182A går från Kyrkslätt till Sjundeå simhall och tillbaka. Under sommaren fördubblas veckoslutsförbindelserna (lör. –sön.) mellan Sjundeå och Kyrkslätt från och med 17.6. Den nya tidtabellen förbättrar möjligheterna att besöka Sjundeå simhall och huvudstadsregionen under veckosluten.

Sommartidtabell för linjen 182A från och med 17.6.

Avgångarna från Kyrkslätt: kl. 10.00, 13.00 (ny), 16.00 och 18.30 (ny). Returrutten från Sjundeå simhall till Kyrkslätt avgår kl. 10.30, 13.30 (ny), 16.30 och 19.00. En beaktansvärd observation är att Kyrkslätt erbjuder en tågförbindelse mot Helsingfors. Tilläggsturerna kommer att tjäna mer omfattande och mångsidigare rörlighet på fritiden.

Dessutom införs 17.6.2024 nya linjevarianter på linjerna 913AK och 913BK till Karskog, med tillägg av att rutten viker in i Störsvik. Ruttändringen utökar resenärernas möjligheter att resa från kommuncentrumet till de populära stränderna i Karskog och Störsvik. För simmarna innebär det en vistelsetid på cirka två timmar på stranden.

Respons och kommentarer från resenärerna samlas in om sommartrafiken och om tilläggsturerna för framtida ruttplanering, så att tjänsterna kontinuerligt kan förbättras.

Lähijuna Siuntion asemalla.
Lokaltågen från Sjundeå ersätts med bussar 24.6–28.7.

Lokaltågen stoppas i fem veckor från midsommaren

I maj blir det korta avbrott på ett dygn i kustbanans tågtrafik och ett längre avbrott på fem veckor efter midsommaren 24.6–28.7. Dessutom kommer det kortare avbrott på ett och två dygn under hösten. Avbrotten påverkar lokaltågstrafiken från Alberga västerut mot Sjundeå, Köklax och Kyrkslätt.

Under avbrotten finns ingen tågtrafik på kustbanan västerut från Alberga. Tågtrafiken väster om Alberga ersätts med bussarna 211E, 211U, 211X och 213X. E-, U-, L- och Y-tågen går inte under avbrotten. De ersättande bussturerna som berör Sjundeå är 249Y och 211X som ersätter Y-tåget. Aktuella tidtabeller, rutter och mer information finns i HRT:s Reseplanerare.

Avbrotten beror på Esbos stadsbaneprojekt, där det byggs två nya spår mellan Alberga och Köklax. När stadsbanan är färdig förbättrar den punktligheten i närtågstrafiken i riktning mot Kyrkslätt och Esbo och i fjärrtågstrafiken mot Åbo samt minskar störningar.