Gå till innehållet

Sjundeå kommun har beviljats stöd för internationalisering: Erasmus+-ackreditering 2024–2027

Utbildningsstyrelsen har beviljat Sjundeå kommun Erasmus+-ackreditering från och med 1.2.2024. Ackrediteringen möjliggör systematisk och högklassig internationell verksamhet för alla enheter för småbarnspedagogik, förskola och grundläggande undervisning i Sjundeå. Tack vare ackrediteringen har Sjundeå kommun säkerställt Erasmus+-stöd för internationell verksamhet och mobilitet för åren 2024–2027.

Ackrediteringen möjliggör förverkligande av högklassiga insatser för mobilitet gällande inlärning som en del av organisationens utveckling. Med ackrediteringen säkerställs jämlika utvecklingsmöjligheter för elever, lärare och övrig utbildningspersonal. Sjundeå kommun har upprättat en långsiktig internationaliseringsplan för ackrediteringen vars centrala mål är att:

Under åren 2024–2027 genomförs regelbundna mobilitetsaktiviteter (t.ex. besök i olika länder) för elever och personal i enlighet med Erasmus-målen och den internationella verksamheten utvecklas i Sjundeå. Dessutom kommer en internationell stig från småbarnspedagogik till de högre årskurserna i grundskolan att skapas i kommunen vid sidan av språk- och kulturstigen.

Man kommer även att inkludera elever i planeringen av den internationella verksamheten. I maj diskuterar man internationalism med barnen i småbarnspedagogiken, förskolan och den grundläggande undervisningen och lyssnar på deras åsikter och önskningar om den internationella verksamheten.

Läs mer om ackreditering i denna broschyr: