Gå till innehållet

HRT vill veta om dina resvanor – enkäten är öppen ända till 29.4.

En kort och en normallång buss på Sjundeå hjärtas hållplats.

Resvaneenkäten ordnas i år för första gången för invånare i hela Helsingforsregionen. Tidigare har resvaneenkäter genomfört endast regionalt eller inom ett visst projekt. Mål är att få en större förståelse om invånarnas resvanor i hela Helsingforsregionen, reser de med kollektivtrafiken eller med något annat färdsätt. Sjundeåbor kan också påverka!

Enkätresultaten kommer att användas som stöd för invånarbaserad planering och som bakgrundsuppgifter. HRT kommer att meddela resultaten av enkäten så fort de blivit färdiga under våren. 

Enkäten är öppen 15.4 – 29.4. Helsingforsregionens trafik (HRT) svarar för enkäten och genomförandet av den.