Gå till innehållet

En tillfällig sommargård byggs i centrum av Sjundeå

Från öken till paradis för humlor och fjärilar – en tillfällig sommargård byggs i centrum av Sjundeå för sommarsäsongen. Avsikten är att den ska fungera som en mötesplats för invånare och besökare. Sommargården invigs under Sjundeådagarna den 8 juni.

Sommargården byggs bredvid kommunhuset. Containerbaren Nuca Bar & Café, som hittills legat lite avsides, flyttar till sommargården med sin uteservering. Framför Nuca läggs rullgräs och Nucas uteservering kommer att avgränsas med flyttbara planteringslådor.

– Vi ser fram emot vår nya plats som kommun erbjudit i sommargården. Vi tror att vi med den nya platsen och den ombyggda uteserveringen kommer att kunna betjäna lokalsamhället bättre och skapa nya evenemang till deras nöje, säger Nuca-företagarna Henrik Nurminen och Joonas Vihinen.

Platser och planteringar

I sommargården har man också avsatt plats för bodar och matstånd. Här finns också plats för avkoppling. Bänkar och planteringslådor med växter i olika höjder placeras i sommargården och i gränden intill Aktia-huset.

– Syftet med sommargården är att stödja företagare i centrum, öka den allmänna trivseln, förbättra livskvaliteten för invånarna och ge lärdomar för de långsiktiga planerna för centrum, säger livskraftschefen Kaisa Kivelä.

Hon säger att Sjundeå centrum behöver långsiktig planering för att bli en levande urban by. Detta är målet för det pågående planstommearbetet.

– Tillfälliga strukturer och aktiviteter såsom sommargården ökar trivseln på kort sikt och kommer också att vara till nytta i planstommearbetet, säger Kivelä.

Planen för sommarträdgården kommer att preciseras ytterligare. I nedre kanten finns bildningskansliet och kommunhuset, uppe till höger affärscentret och Capella.

Sommargården omges av en blomsteräng

I planen avgränsas sommargården av en blomsteräng i norr och väster. Ängen är en knähög äng som bryter upp platsens fältliknande karaktär och gör den intressant. Från busshållplatsen kan man följa ängskanten till Parkstigen. Ängen korsas av tre gångstigar som gör det möjligt att ta sig genom ängen.

– Tanken är att sommargården används tills byggandet av ett permanent parkliknande centralt torg påbörjas. I år görs grundarbetet, och nästa år planterar vi nytt gräs och omformar gården baserat på repsons från det första året, fortsätter Kivelä.

Sommargården erbjuder en miljö för människor i alla åldrar att komma och sitta på uteserveringen, organisera sina egna aktiviteter, boka en torgplats eller organisera ett parkyogapass på gräset.

Samarbete vid evenemang

Nuca-företagarna Nurminen och Vihinen hoppas att lokala invånare, föreningar och företag kontaktar dem när de planerar ett evenemang för nästa sommar.

– Vi deltar gärna i allt som ger glädje och liv åt kommunen och dess nya sommargård, och vi hjälper till på alla sätt vi kan.

Evenemang kan samordnas med Nuca, men platsreservationer görs via kommunen. Kommunen kommer att informera er om platsreservationer senare under våren.

För nästa sommar planeras åtminstone kvällsmarknad en gång i månaden och venetiansk afton i slutet av augusti.

Ytterligare uppgifter