Gå till innehållet

Hälsningar från Barnens digimässa!

I måndags firade vi småbarnspedagogikens och förundervisningens digimässa i auditoriet i Sjundeå hjärta. Barn som valts ut från grupperna hade själva fått planera och genomföra ett digiprojekt som de presenterade för de övriga barnen. På mässan kunde man t.ex. se en raketvideo som skapats med appen Stop Motion, öva sig i digital trygghet med QR-koder och undersöka material med EasiScope-mikroskopet.

Vid den svenskspråkiga förskolans utställningsbord fick man prova att programmera en Bee-Bot robot.

Barnen var ivriga över att få presentera de projekt de skapat. Besökarna på mässan fick prova och delta i de alster som skapats i projekten. Barnen fick exempelvis programmera en Bee-Bot robot och titta på en bok som gjorts med appen Book Creator.

Barnen i Jukola daghem hade gjort boken.

Digitaliteten har tagit ett stort kliv framåt i småbarnspedagogiken och förundervisningen i Sjundeå tack vare kommunens olika projekt. Finansieringen har kommit från Utbildningsstyrelsen. I kommunen har bland annat ett eget kompetensnivåmaterial (digipassen) utvecklats och en egen digilekbok publicerats. Kompetensnivåmaterialet, Tabgängets digiäventyr, finns tillgänglig i kommunens alla grupper inom småbarnspedagogik och förskola. Varje barn får ett eget pass där man med en vuxen fyller i färdigheter som barnet har lärt sig. I materialet har kommunens varumärke beaktats och man har skapat digifigurerna Drivkraft, Lycka, Lugn och Tro som är ute på äventyr i olika digitala miljöer och besegrar utmaningar som de stöter på.

Vid Jukola daghems utställningsbord hade barnen pysslat figurerna som är med i digiäventyret och gjort en bok om figurernas äventyr med hjälp av appen Book Creator. I boken reste digiäventyrarna till Grekland för att leta drakar. Dessutom hade man pysslat rekvisita och bakgrunder för boken.

Vid den finskspråkiga förskoleundervisningens utställningsbord fick besökarna fortsätta på raketvideon.

Kommunens starka tvåspråkighet kom fram också på mässan. Finsk- och svenskspråkiga grupper besökte mässan. Barnen handlade och gav anvisningar för varandra oberoende av modersmålet. Barngrupperna anlände till mässan stegvis så att de olika enheterna blandades.

Man fick undersöka olika material vid daghemmet Lilla Alexis utställningsbord.

Med små barn övar personalen i första hand trygg användning av apparater. De diskuterar också till exempel om det är okej att fotografera kompisar utan lov. Med större barn övar man praktiska färdigheter. Enligt kommunens mål har en elev som börjar i första klassen förverkligat ett litet digitalt projekt, hjälpt en kompis att använda en digiapparat och övat programmering.

Färdigheter inom digital trygghet med QR-koder övades vid Tyyskylä daghems bord.

Se videon från den digimässa

Kontaktuppgifter till den projektanställda inom digitala projekt