Gå till innehållet

Nu kan e-fakturor beställas av kommunen igen – Så här gör du

dekorativ

Nu kan våra kunder igen beställa e-fakturor av kommunen. Under början av året har det inte varit möjligt att beställa e-fakturor med anledning av att vårt faktureringssystem och vår leverantör bytts ut.

De kunder som får räkningar regelbundet av kommunen kan beställa e-fakturor, till exempel vattenverkets, småbarnspedagogikens och eftermiddagsverksamhetens kunder.

Så här gör du

Beställ ny e-faktura: Betala din pappersfaktura och välj sedan Beställ e-faktura. De flesta banker erbjuder möjligheten att beställa e-faktura när man har betalat en pappersfaktura. Du kan beställa en ny e-faktura även om du redan tidigare beställt e-faktura av kommunen.

Uppdatera avtal om e-faktura: Logga in i din webbank, sök upp avtalet e-faktura och lägg in referensnumret på din nästa pappersfaktura. Betala pappersfakturan. Följande räkning får du som e-faktura.

Att göra ett nytt avtal om e-fakturor eller uppdatera det gällande avtalet förutsätter alltså att du får en ny pappersfaktura, vars referensnummer används i avtalet.

Eventuella direktdebiteringsavtal för också förnyas.

Mer detaljerade anvisningar om att göra avtal om e-fakturor och om direktdebitering hittar du i din webbank.

Nu har du ett bra tillfälle att beställa e-fakturor av oss även om du inte tidigare beställt e-fakturor.

Lojo stad sköter Sjundeå kommuns fakturering

Nu har du ett bra tillfälle att beställa e-fakturor av oss även om du inte tidigare beställt e-fakturor.

Det nya faktureringssystemet har tagits i bruk för att Lojo stad har tagit över Sjundeå kommuns fakturerings- och ekonomiförvaltningstjänster. Sjundeå kommun har lagt ut tjänsterna till Lojo stad som tidigare hade lagt ut en del av tjänsterna vidare till Lowell Finland Ab.

Under början av år 2024 har Lojo stad börjat sköta fakturerings- och ekonomiförvaltningstjänsterna själv. Inkassotjänsterna har överförts på Revire Inkasso Ab.

I samma veva togs det nya faktureringssystemet i bruk. Introduktionen av systemet räckte längre än man bedömde på förhand och därför har det inte varit möjligt att beställa och uppdatera avtal om e-fakturor förrän nu.

Vi beklagar de besvär ändringarna medför.