Gå till innehållet

Erbjud sommarjobb åt en ungdom!

Företag, föreningen eller privatperson: Erbjud sommarjobb åt en sjundeåungdom i åldern 15–22 och du får stöd i lönekostnaderna.

Stöd beviljas företag, organisationer eller privatpersoner som sysselsätter sjundeåungdomar i åldern 15–22 under tidsperioden 1.5.-31.8.2024. Stöd beviljas inte inom familjen.

Stödet som beviljas är 150 euro för minst 50 timmar eller 300 euro för minst 100 timmar för en sysselsatt. Mängden arbetstimmar ska framgå av arbetsintyget. Arbetsgivaren svarar för alla socialskydds-, olycksfalls- och andra dylika avgifter och skyldigheter. Ansökningstiden är 4.3.-15.4.2024 och besluten fattas senast 30.4.2024. Ansökningar behandlas av bildningsavdelningen och stöd beviljas efter beslut av tjänsteinnehavaren.

Stödet utbetalas i efterskott, närarbetsgivaren lämnat in en tillförlitlig utredning om anställningsförhållandet och löneutbetalningen (kopior av arbetsavtal, lönespecifikation och arbetsintyg). Man kan också få sommararbetsstöd för att sysselsätta lättföretagare. Då räcker en kopia av fakturan som företagaren har skickat som dokument. Om man inte inom den utsatta tiden harlämnat in en tilläggsutredning, anses ansökan och beslutet ha förfallit.

Anslaget för sommararbetsstöd som kommunen beviljar beslutas årligen i samband med kommunens budgetprocess och sommararbetsstöd beviljas så länge anslaget räcker. Om antalet ansökningar är större än anslaget för sommararbetsstöd försöker man säkerställa det att antalet stöd som beviljas skulle fördela sig på så många arbetsgivare som möjligt.