Siirry sisältöön

Tarjoa nuorelle kesätyö!

Yritys, järjestö tai yksityishenkilö: Tarjoa siuntiolaiselle 15-22-vuotiaalle nuorelle kesätyö ja saat tukea palkkakustannuksiin.

Tukea myönnetään yrityksille, järjestöille tai yksityishenkilöille, jotka työllistävät siuntiolaisia 15-22-vuotiaita nuoria 1.5.-31.8.2024 välisenä aikana. Tukea ei makseta perheen sisällä.

Tukea maksetaan 150 euroa vähintään 50 tunnin työskentelystä tai 300 euroa vähintään 100 tunnin työskentelystä. Työtuntimäärät on pystyttävä toteamaan työtodistuksesta. Työnantaja vastaa kaikista sosiaaliturva-, tapaturma- ja muista maksuista sekä velvoitteista.

Tuen hakuaika on 4.3.-15.4.2024 ja päätökset tehdään 30.4.2024 mennessä. Hakemukset käsitellään Siuntion kunnan sivistysosastolla ja tuki myönnetään viranhaltijapäätöksellä.

Tuki maksetaan jälkikäteen, kun työnantaja on esittänyt luotettavan selvityksen työsuhteesta ja palkanmaksusta (kopiot työsopimuksesta, palkkalaskelma ja työtodistuksesta). Kesätyötuen voi saada myös kevytyrittäjän työllistämiseen. Tällöin dokumentiksi riittää kopio yrittäjän lähettämästä laskusta. Lisäselvitys on toimitettava Siuntion kunnan sivistystoimistoon 30.9.2024 mennessä. Hakemus katsotaan rauenneeksi ilman määräaikaan mennessä toimitettua lisäselvitystä.

Kunnan myöntämä kesätyötuen määräraha päätetään vuosittain kunnan talousarvioprosessin yhteydessä ja kesätyötukea myönnetään määrärahan puitteissa. Jos hakemuksien määrä ylittää jaettavan kesätyötuen määrärahan, pyritään varmistamaan, että myönnetyt tuet jakautuvat mahdollisimman monen työnantajan kesken.