Gå till innehållet

Vi utreder fortfarande vattenräkningsproblemet med Lowell

Bild med texten Påminnelseräkningar, räntor och avgifter för de försvunna vattenräkningarna behöver inte betalas.

Påminnelseräkningar, räntor och avgifter för de vattenräkningar som försvann i december behöver inte betalas. Lowell skickar en ny ursprunglig räkning med nytt förfallodatum till de kunder som ännu inte fått en sådan eller som inte har betalat påminnelseräkningen.

Den nya ursprungliga räkningen bör betalas utom om man betalat påminnelseräkningen.

Vi utreder fortfarande övrig praxis med Lowell.

I januaru har vi också skickat ut en utjämningsräkning för vattenräkningarna. Också den här räkningen bör betalas.

Av de vattenräkningar som skickades ut i månadsskiftet november–december försvann över hundra i distributionen. Vi har utrett ärendet med Lowell flera gånger. Tyvärr skickade Lowell ut nya påminnelseräkningar förra veckan.

Vi är väldigt ledsna för den här röran och de besvär och den irritation röran orsakat.

Sjundeå kommun har lagt ut sin fakturering och sina reskontrafunktioner till Lojo stad, som i sin tur har lagt ut faktureringen och försäljningsreskontran samt indrivningen till Lowell fram till slutet av förra året. Från början av året sköter Lojo stad faktureringen och försäljningsreskontran själv och indrivningen är utlagd till Revire Inkasso Ab ( tidigare Finlands kommunindrivning). Lowell sköter vattenräkningshärvan eftersom det gäller fakturor som skickats förra året.