Gå till innehållet

Sjundeå, Vichtis och Kyrkslätt erbjuder företagsrådgivning tillsammans

Tre personer förhandlar vid ett bord.

Sedan början av 2024 erbjuder Sjundeå kommun företagsrådgivning till företagare och personer som planerar att bli företagare genom Vichtis, Sjundeås och Kyrkslätts gemensamma företagstjänster. Novago Företagsutveckling Ab som tidigare producerade Sjundeås företagstjänster har avvecklats.

Sjundeå kommunstyrelse godkände avtalet om arrangerandet av företagstjänsterna på måndagen. I november godkände kommunstyrelsen ett intentionsaval om samarbetet.

För närvarande arbetar Vichtis näringschef Mika Partanen och företagsrådgivare Olli-Heikki Dahlgren inom Vichtis, Sjundeås och Kyrkslätts gemensamma företagstjänster. Rekryteringen av två nya företagsrådgivare pågår just nu. Den ena av dem kommer att utses att betjäna Sjundeåborna.

Företagstjänsterna är avgiftsfria, personliga och konfidentiella, och de gäller hela företagsverksamhetens livscykel från start till generationsskifte eller ägarbyte. Du får också rådgivning om du till exempel planerar att bli företagare genom att köpa ett existerande företag.

Frågor om företagsverksamhet

Frågor om tomter och företagslokaler