Gå till innehållet

Jytta Poijärvi-Miikkulainen blir Sjundeås första kommunutvecklingsdirektör

Sjundeå kommunstyrelse har valt filosofie magister Jytta Poijärvi-Miikkulainen kommunutvecklingsdirektör. Tjänsten är ny och Poijärvi-Miikkulainen är dess första innehavare.

Tjänsten söktes av sju personer, av vilka en drog tillbaka sin ansökning. Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 1. vice ordförande, kommundirektören och personalchefen intervjuade två sökande.

Utgående från kompetens, erfarenhet och det intryck intervjugruppen fått i intervjun ansåg gruppen att Poijärvi-Miikkulainen är lämpligast för uppgiften. Hon har en lämplig utbildning och en bred erfarenhet av att framgångsrikt sköta uppgifter kring utvecklandet av livskraften i kommunbranschen.

Behörighetsvillkoren var en lämplig högre högskoleexamen samt kännedom om verksamhetssektorn, praktisk ledarskapserfarenhet och goda kunskaper i finska och svenska. De sökande önskades också ha utmärkt ledarskapskompetens, förmåga och förståelse om utvecklandet av hela kommunen, förmåga att strategiskt utveckla det egna verksamhetsområdet, förmåga att skapa nätverk till stöd för det egna verksamhetsområdet samt goda förhandlings- och kommunikationsfärdigheter.

Poijärvi-Miikkulainen har tidigare jobbat bland annat som vd för Turun seudun kehitys Oy, vd för Kaarinan Kehitys Oy, specialsakkunnig inom näringslivstjänster på Björneborgs stad och utvecklingschef på Posek Oy.

Kommunutvecklingsdirektören ska leda kommunutvecklingsavdelningen, som grundas vid årsskiftet. Kommunutvecklingsavdelningen ska ha hand om kommunens sysselsättnings- och näringslivsfrågor, utvecklingen av markanvändningen och utvecklingen av trafikfrågor. Livskraftschefen och markanvändningschefen flyttar över till kommunutvecklingsavdelningen.