Gå till innehållet

Kenneth Flythström vald till teknisk direktör i Sjundeå

Kenneth Flythström

Kommunstyrelsen har valt Kenneth Flythström, ingenjör i byggnadsteknik, till ny teknisk direktör. Flythström har jobbat som tf teknisk direktör sedan tidigt i mars. Flythström valdes till tjänsten bland sju sökande.

Innan han blev tf teknisk direktör har Flythström jobbat som byggnadstillsynschef sedan 2013 och vid behov vikarierat för tekniska direktören.

Tekniska direktören fungerar som chef för tekniska avdelningen, ansvarar för beredningen och verkställandet av beslut och är medlem i kommunens ledningsgrupp.

Tekniska avdelningen sköter kansliarbetena för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Avdelningen består av följande resultatområden:

  1. Servicecentralen, leds av chefen för servicecentralen
  2. Investeringar, Fastighetsutveckling och vattentjänst, leds av byggchefen
  3. Byggnadstillsynen, leds av byggnadstillsynschefen
  4. Planläggning, utveckling och kollektivtrafik, leds av markanvändningschefen
  5. Miljötillsyn, leds av miljöchefen

Tekniska chefen och cheferna för resultatområdena bildar tekniska avdelningens ledningsgrupp. Därtill fungerar tekniska kansliets resultatenhet inom tekniska avdelningen som leds av tekniska chefen.

Fyra av dem som har sökt tjänsten som teknisk direktör kallades till en intervju, av vilka en drog tillbaka ansökan före intervjun. Intervjugruppen bestod av kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande, tekniska nämndens ordförande, kommundirektören och personalchefen.

Intervjugruppen konstaterade enhälligt efter intervjuerna, att den lämpligaste kandidaten är Kenneth Flythström. Han har en relevant utbildning och den bredaste erfarenheten av att leda kommunal teknisk verksamhet, vilket förutsattes av kandidaterna. Han har också mycket god kunskap av de delområden som förutsattes och god språkkunskap. Flythström bedömdes med dessa kriterier var den mest lämpliga person för tjänsten.

Behörighetskraven är för tjänsten lämplig yrkeshögskoleexamen eller motsvarande och erfarenhet av arbetsuppgifter som hör till tekniska väsendet. Att kunna sköta arbetet framgångsrikt förutsätter förståelse för verksamhet och ekonomi inom den kommunala tekniska verksamhetsbranschen, beredningen av paragrafer och beslut samt tekniska väsendets juridik.

Som fördel räknades bland annat erfarenhet av tekniska direktörens uppgifter, genomförande av investerings- och projektbaserade objekt, offentliga anskaffningar, förståelse för kommunalförvaltning, kunnande i byggteknik och kännedom i kommunalteknik och vattenförsörjning. Kommunen värdesatte aktivitet att utveckla verksamhetsbranschen, förmåga att självständigt bereda ärenden, kunskaper i tekniska väsendets personalförvaltning samt interaktions- och chefsfärdigheter. Kunskaper i svenska räknades som fördel.