Siirry sisältöön

Kenneth Flythström valittu Siuntion tekniseksi johtajaksi

Kenneth Flythström

Kunnanhallitus on valinnut tekniseksi johtajaksi rakennustekniikan insinööri Kenneth Flythströmin, joka on ollut vt tekninen johtaja maaliskuun alkupuolelta lähtien. Flythström valittiin virkaan seitsemän hakijan joukosta.

Ennen astumistaan vt teknisen johtajan virkaan Flythström on toiminut Siuntion rakennusvalvontapäällikkönä vuodesta 2013 ja tarvittaessa sijaistanut teknistä johtajaa.

Tekninen johtaja toimii teknisen osaston esimiehenä, vastaa päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja kuuluu kunnan johtoryhmään.

Tekninen osasto hoitaa teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimistotyöt. Tekninen osasto jakaantuu tällä hetkellä neljään tulosalueeseen, joita ovat:

  1. Palvelukeskus, johtajana palvelukeskuksen päällikkö.
  2. Investoinnit, Kiinteistökehitys ja vesihuolto, johtajana rakennuttajapäällikkö
  3. Rakennusvalvonta, johtajana rakennusvalvontapäällikkö.
  4. Kaavoitus, kehitys ja joukkoliikenne, johtajana maankäyttöpäällikkö
  5. Ympäristövalvonta, johtajana ympäristöpäällikkö

Tekninen johtaja ja tulosaluepäälliköt muodostavat teknisen osaston johtoryhmän. Lisäksi teknisellä osastolla toimii teknisen toimiston tulosyksikkö, jota johtaa tekninen johtaja.

Teknisen johtajan virkaa hakeneista neljä kutsuttiin haastatteluun, joista yksi perui hakemuksensa ennen haastattelua. Haastatteluryhmä koostui kunnanvaltuuston puheenjohtajasta, kunnanhallituksen puheenjohtajasta, teknisen lautakunnan puheenjohtajasta, kunnanjohtajasta ja henkilöstöpäälliköstä.

Haastatteluryhmä totesi yksimielisesti haastattelujen jälkeen, että sopivin tehtävään on Kenneth Flythström. Hänellä on tehtävään soveltuva koulutus ja kokonaisvaltaisesti laajin kokemus vaadituista kunta-alan teknisen toimen johdon tehtävistä, erittäin hyvä osaaminen tehtävissä vaadittavista osa-aluista sekä tehtävään soveltuva kielitaito. Flythström arvioitiin näillä perustein kokonaisvaltaisesti sopivimmaksi tehtävään.

Viran kelpoisuusehtona oli virkaan soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava ja kokemusta teknisen toimen alaan kuuluvista työtehtävistä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ymmärrystä kunnallisen teknisen toimialan hallinnon toiminnasta ja taloudesta, päätösten ja pykälien valmistelusta sekä teknisen toimen juridiikasta.

Eduksi katsottiin muun muassa kokemus teknisen johtajan tehtävistä, investointi- ja projektihankkeiden toteutuksesta, julkisista hankinnoista, kunnallishallinnon ymmärrys, rakennustekninen osaaminen sekä kunnallistekniikan ja vesihuollon tuntemus. Kunta arvosti myös aktiivisuutta kehittää toimialaa, kykyä itsenäiseen asioiden valmisteluun, teknisen toimen henkilöstöhallinnon tuntemusta ja vuorovaikutus- ja esimiestaitoja. Ruotsin kielen osaaminen katsottiin eduksi.