Gå till innehållet

HRT sänker priserna på biljetter för två zoner vid årsskiftet

En ung kvinna var sin biljett på en mobiltelefon i en buss.

Priserna på enkelbiljetter och periodbiljetter för zonerna AB, BC och CD sänks med runt 5 respektive 6 procent vid årsskiftet. Från och med den 1 januari 2024 kostar en enkelbiljett för vuxna 2,95 euro. En 30-dygnsbiljett kostar 66,60 euro som engångsköp och 55,50 euro som fortlöpande sparbeställning. Det blir inga prishöjningar på HRT:s biljetter.

Dessutom blir seriebiljetter med 10 och 20 resor en permanent del av HRT:s biljettsortiment. Från och med den 1 januari 2024 kostar en seriebiljett med 10 resor för två zoner 26,55 euro (2,66 euro/resa) och en seriebiljett med 20 resor för två zoner 50,15 euro (2,51 euro/resa).

– Beslutet att sänka biljettpriserna baserar sig på HRT:s strategi. Vi strävar efter ett rekordhögt passagerarantal senast 2025, men å andra sidan är vårt syfte även att balansera vår ekonomi och att hälften av våra intäkter skulle komma från biljettintäkterna. Att öka antalet passagerare stöder uppfyllandet av alla dessa strategiska mål, säger HRT:s verkställande direktör Mika Nykänen.

Syftet med att sänka biljettpriserna och att etablera seriebiljetten som en permanent biljettyp i vårt sortiment är att skapa bättre alternativ för kunderna för att resa sporadiskt.

Även om HRT:s ekonomiska läge har varit utmanande och passagerarantalet är lägre än planerat, har biljettintäkterna ökat under 2023. I början av 2023 sänktes priserna för de längsta resorna betydligt, vilket hade en positiv inverkan på biljettintäkterna och ökade passagerarantalet i HRT:s trafik. Vårt mål är nu att öka antalet resenärer även på kortare resor.

Beslutet att sänka biljettpriserna i kollektivtrafiken nästa år är särskilt betydande eftersom det finns ett tryck att höja biljettpriserna. Biljettpriserna för 2023 var lägre än vad de skulle ha varit på grund av att regeringen beslutade att slopa mervärdesskatten (10 procent) för kollektivtrafiken under perioden januari-april. HRT riktade den tillfälliga sänkningen av mervärdesskatten direkt till de totala priserna under hela året, vilket betydde att höjningen av biljettpriserna blev 3,5 procent mindre år 2023. Därför fanns det ett tryck att höja biljettpriserna med 3,5 procent för 2024. Trots detta sjunker biljettpriserna.

Det blir också några mindre ändringar i HRT:s biljetter från och med den 1 januari 2024. HRT erbjuder inte längre elevgrupperna på grundskolenivå i HRT-kommunerna kostnadsfria resor under skoldagen. I fortsättningen kan kommunerna beställa biljetter för sina elevgrupper från HRT.