Gå till innehållet

Utlåtande om läsårets 2024–2025 arbets- och lovtider inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen bes senast 5.11.2023  

Arbets- och lovtider inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Sjundeå kommun 2024–2025

Enligt 23 § i lagen om grundläggande utbildning börjar läsåret den 1 augusti och avslutas den 31 juli i den grundläggande utbildningen. Läsåret har 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas dock med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag. Enligt förordning om grundläggande utbildning 7 § avslutas läsårets skolarbete i alla skolor den sista vardagen vecka 22. För övrigt kan utbildningsanordnarna självständigt besluta om skolornas arbets- och lovtider.

Läsåret 2024–2025 har 187 arbetsdagar eftersom självständighetsdagen, trettondagen och första maj är dagar som minskar läsårets arbetsdagar. I förskoleundervisningen följer man annars samma arbets- och lovtider, förutom under de lördagar som möjligtvis är skoldagar ordnas inte förskoleundervisning. Enligt 77 § 12 momentet i Sjundeå kommuns förvaltningsstadga är det bildningsdirektören som fattar beslut om förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens arbets- och lovtider.

Hörande av elevkårer och vårdnadshavare

Enligt 47 a § i lagen om grundläggande utbildningen ska utbildningsanordnaren främja alla elevers delaktighet och se till att alla elever har möjlighet att delta i skolans verksamhet och utveckling samt att de har möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller elevernas ställning. Eleverna ska ges möjlighet att delta i beredningen av läroplanen och de planer som hänför sig till den och i beredningen av skolans ordningsstadga. Utbildningsanordnaren ska höra elevkåren innan de planer och regler som nämns i 47 § 1 momentet i lagen om grundläggande utbildning fastställs och före andra beslut som väsentligt inverkar på elevens ställning.

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska utbildningsanordnaren regelbundet utreda elevernas och deras vårdnadshavares åsikter om skolans och utbildningsanordnarens verksamhet. (Lag om grundläggande utbildning § 47 a).

Man ber om skriftliga utlåtanden av skolornas elevkårer om arbets- och lovtiderna för läsåret 2024–2025. Enskilda vårdnadshavare och andra kommuninvånare kan också ge sitt utlåtande. Utlåtandet kan man ge genom att svara på den elektroniska Forms-enkäten nedan eller genom att skicka ett skriftligt utlåtande som adresseras till bildningsdirektören och skickas till Sjundeå kommuns bildningskansli senast 5.11.2023 till adressen sivistystoimisto@siuntio.fi eller

Sjundeå kommun, Bildningskansliet

Parkstigen 1, 02580 Sjundeå

Länk till formuläret:

För läsåret 2024–2025 föreslås följande arbets- och lovtider (187 arbetsdagar):

Hösttermin: (tors) 8.8–(fre) 20.12.2024 (91 arbetsdagar)

inledning: (tors) 8.8.2024

höstlov: (mån) 14.10–(fre) 18.10.2024 (vecka 42)

självständighetsdag: (fre) 06.12.2024

jullov: (lör) 21.12.2024–(mån) 6.1.2025

Vårtermin (tis) 7.1–(lör) 31.5.2025 (96 arbetsdagar)

inledning: (tis) 7.1.2025

sportlov: (mån) 17.2–(fre) 21.2.2025 (vecka 8)

påsk: (fre) 18.4–(mån) 21.04.2025

första maj: (tors) 01.5.2025

Kristihimmelsfärdsdag: (tors) 29.5.2025

avslutningsdag: (lör) 31.5.2025