Siirry sisältöön

Lausuntoa pyydetään lukuvuoden 2024-2025 työ-ja loma-ajoista Siuntion kunnan esikouluissa ja peruskouluissa 5.11.2023 mennessä  

Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2024-2025

Perusopetuslain 23 §:n mukaan perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään kaikissa kouluissa viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Muuten opetuksen järjestäjät voivat itsenäisesti päättää koulujen työ- ja loma-ajoista.

Lukuvuonna 2024-2025 on 187 työpäivää, sillä itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä ovat lukuvuoden työpäiviä vähentäviä päiviä. Esiopetuksessa noudatetaan muutoin samoja työ- ja loma-aikoja, paitsi mahdollisesti lauantaiksi osuvina koulupäivinä ei esiopetusta ole. Siuntion kunnan hallintosäännön 77 §:n 12. kohdan mukaisesti sivistystoimenjohtaja päättää esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-ajoista.

Oppilaskuntien ja huoltajien kuuleminen

Perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. Opetuksen järjestäjän tulee kuulla koulun oppilaskuntaa ennen perusopetuslain 47 § 1 momentissa mainittujen suunnitelmien ja määräysten vahvistamista sekä ennen muita oppilaiden asemaan olennaisesti vaikuttavia päätöksiä.

Perusopetuslain mukaan opetuksen järjestäjän tulee määräajoin selvittää oppilaiden ja heidän huoltajiensa näkemyksiä koulun ja opetuksen järjestäjän toiminnasta. (POL 47 a §).

Koulujen oppilaskunnilta pyydetään kirjalliset lausunnot lukuvuoden 2024-2025 työ- ja loma-ajoista. Yksittäiset huoltajat ja muut kuntalaiset voivat antaa oman lausuntonsa. Lausunnon voi antaa vastaamalla alla olevaan sähköiseen Forms-kyselyyn tai lähettämällä kirjallinen lausunto, joka osoitetaan sivistystoimenjohtajalle ja toimitetaan Siuntion kunnan sivistystoimistoon 5.11.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sivistystoimisto@siuntio.fi tai

Siuntion kunta, Sivistystoimisto

Puistopolku 1, 02580 Siuntio

Linkki lausuntolomakkeeseen:

Lukuvuodeksi 2024-2025 esitetään seuraavat työ- ja loma-ajat (187 työpäivää):

Syyslukukausi: (to) 8.8.- (pe) 20.12.2024 (91 työpäivää)

aloitus: (to) 8.8.2024

syysloma: (ma) 14.- (pe) 18.10.2024 (vko 42)

itsenäisyyspäivä: (pe) 6.12.2024

joululoma: (la) 21.12.2024- (ma) 6.1.2025

Kevätlukukausi: (ti) 7.1.- (la) 31.5.2025 (96 työpäivää)

aloitus: (ti) 7.1.2025

hiihtoloma: (ma) 17.- (pe) 21.2.2025 (vko 8)

pääsiäinen: (pe) 18.4.- (ma) 21.4.2025

vappu: (to) 1.5.2025

helatorstai: (to) 29.5.2025

päättäjäispäivä: (la) 31.5.2025