Gå till innehållet

Ansökan om företags- och projektstöd för landsbygden är öppen – pengar främst för investeringar och utveckling i Nyland

Höbalar på en åker.
Höbalar i Tenala. Foto: Maria Konsin-Palva, Nylands NTM-central

NTM-centralen önskar fler ansökningar särskilt från kärnlandsbygden i Raseborg och Hangö samt från skärgården i Nylands landsbygdskommuner.

Ansökningarna om företags- och projektstöd från EU:s landsbygdsfinansiering för finansieringsperioden 2023–2027 inleddes i slutet av juni. NTM-centralen i Nyland och Leadergrupperna inom området beviljar finansieringen. I år kan NTM-centralen bevilja cirka 2,75 miljoner euro i finansiering för mer omfattande företags- och utvecklingsprojekt och Leadergrupperna kan bevilja finansiering för lokala och mindre projekt för cirka 1,1 miljoner euro. 

Kontinuerlig elektronisk ansökan 

Finansieringsstöd för landsbygden kan sökas kontinuerligt, men ansökningarna avgörs per urvalsperiod. Nu går det att söka alla former av företagsstöd och nästan alla stöd för utvecklingsprojekt. Under hösten inleds ansökningarna för de sista formerna av projektstöd. Beslutsfattandet och utbetalningen av stöden inleds stegvis under hösten. 

Finansiering finns i synnerhet för utveckling av företag och förbättring av verksamhetsmiljön på kärnlandsbygden 

Det centrala målet för EU:s jordbrukspolitik är att hålla landsbygdens näringsliv livskraftigt och öka antalet arbetsplatser. Målet är framför allt att utveckla och bevara förutsättningarna för primärproduktionen, men också att stöda förnyelsen och tillväxten av landsbygdens övriga företagsverksamhet. Landsbygdsfinansieringen riktas i synnerhet till glesbygden och kärnlandsbygden, som i Nyland endast omfattar Raseborg och Hangö samt en del av skärgårdsområdena i landsbygdskommunerna. Landsbygdsfinansiering kan också beviljas för andra områden, men NTM-centralen efterlyser fler ansökningar särskilt från dessa målområden.  

– Med hjälp av landsbygdsfinansieringen kan man jämna ut utvecklingsskillnaderna mellan huvudstadsregionen och Nylands landsbygdsområden. I ljuset av de kommunspecifika nyckeltalen står nämligen många landsbygdskommuner i Nyland inför motsvarande utmaningar som landsbygdskommunerna i Östra och Norra Finland, konstaterar ledande sakkunnig Maria Konsin-Palva vid NTM-centralen i Nyland. 

Med hjälp av allmännyttiga utvecklingsprojekt kan samfunden stöda till exempel hållbar utveckling och informationsflöde samt företagarnas kompetens. Det finns många olika stödformer, så det lönar sig att bekanta sig med dem. I Nyland väljer NTM-centralen och de lokala Leadergrupperna ut de objekt som får finansiering och ger rådgivning om hur man ansöker om stöd. Utvecklingsplanen för landsbygden i Nyland och Leadergruppernas lokala strategier styr finansieringen. För de kommande åren har nedskärningar i åtgärderna för utveckling av landsbygden ingått i regeringsprogrammet, men nu är ansökningarna öppna som vanligt. 

Anvisningar och kontaktuppgifter 

Ansökningar om företags- och projektstöd görs i den förnyade e-tjänsten Hyrrä. Ansökan blir anhängig genast när den skickas i Hyrrä. Du får anvisningar och rådgivning från NTM-centralen i Nyland och Leadergruppen i ditt område.   

Kontakter

Ledande sakkunnig Maria Konsin-Palva, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021081

Leadergruppernas verksamhetsledare i Nyland (gruppernas verksamhetsområden inom parentes)

EMO rf (Loppis, Hausjärvi, Riihimäki, Tusby, Hyvinge, Nurmijärvi, Vanda och Esbo), verksamhetsledare Esko Pietari, tfn 050 573 2972

Pomovästrf (Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt), verksamhetsledare Gunilla Wasström, tfn 019 2413 921 eller 044 721 3920

Utvecklingsföreningen SILMU rf (Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Borgnäs, Borgå, Buckila och Sibbo), verksamhetsledare Anette Vihanto, tfn 041 442 6602

Ykkösakseli ry (Högfors, Lojo, Salo och Vichtis), verksamhetsledare Maarit Teuri, tfn 0400 982236

Länkar

Ansökan om företags- och projektstöd för landsbygden har inletts i e-tjänsten Hyrrä – Landsbygd.fi(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)

Finansiering i Nyland – Landsbygd.fi(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)

Hyrrä – elektronisk ansökan om landsbygdsstöd – Livsmedelsverket(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)

Kontaktuppgifter – Landsbygd.fi(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)