Gå till innehållet

Nytt bostadsområde planläggs i Störsvik bland golfbanorna

Planläggning inleds i Störsvik i Sjundeå för att placera nya funktioner i Pickala fritidscentrum. Rock Properties Oy och Rock Course Oy planerar en golfbana med nio hål samt tomter för ett hotell och över 100 bostäder på ett område på 45 hektar. Kommundirektören Juha-Pekka Isotupa och Kari Karvinen som är styrelseordförande för båda bolagen undertecknade avtalet om planläggningen i dag.

– Det här är ett fint projekt som ökar kommunens livskraft och områdets attraktionskraft, säger Isotupa.

Rock Properties Oy och dess dotterbolag Rock Course Oy ägs genom familje- och investeringsbolag av golfarna Kari Karvinen och Jussi Nurmio som är bosatta i Pickala.

– Vi vill utveckla Sjundeå och i synnerhet Pickalaområdet, vår hembygd, säger Karvinen.

Bostadsomåde mellan golfbanor

Bolagen planerar ett bostadsområde under namnet Pickala Rock Resort(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)Området ligger mellan(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst) Pickala Golfs golfbanor Forest och Park. Målet är att planlägga tomter för över hundra bostäder, av vilka största delen är småhus och en del för boende i bolagsform, till exempel radhuslängor eller minivillor. Avsikten är att tomterna i huvudsak planläggs för stadigvarande bostäder.

I projektplanerna är småhustomterna 850–3 750 m2 och deras byggrätt 150–600 vånings-m2. Vid boende i bolagsform är de enskilda bostäderna från 50 m2 uppåt.

Målet är världens bästa par3-bana

Mitt i bostadsområdet byggs par3-banan Rock som går på nio hål. Banan öppnas i början av säsongen 2025.

– Vår avsikt är att bygga världens bästa par3-bana. Budgeten är tio miljoner euro och omfattar marken, bygget av banan, parkeringsplatsen, klubbhuset och övriga nödvändiga byggnader, säger Karvinen.

Bygget av golfbanan är redan i god fart. Rockbanan blir en väsentlig del av golfcentret i Pickala och dess utbud. I och med Rockbanan blir Pickala det största enhetliga golfcentret i kontinentala Europa.

Plats för nytt hotell och restaurang

Som en del av Rock Resort-projektet planläggs också en plats för ett hotell. Målet är ett högklassigt sport- och välfärdsinriktat boutiquehotell med golfare och övriga frisksportare och turister som målgrupp, där hotellgästerna bor i minivillor. Rockbanans klubbhus med restaurang betjänar golfspelare, hotellgäster och de boende i området.

Karvinen tror att de nya boende och hotellgästerna kommer att bli mer aktiva under olika årstider och kan möjliggöra att klubbhusets restaurang har öppet året om.

Området har en generalplan. Nu ska en detaljplan utarbetas. Planläggningsprocessen pågår i minst ett år. I egenskap av markägare står Rock Properties och Rock Course för planläggningskostnaderna.

När detaljplanen blir färdig byggs vägar och kommunalteknik. Om detta ingås ett separat markanvändningsavtal.